Sign In

Chi cục THADS huyện Đức Hòa thông báo lựa chọn tổ chức BĐG TS vụ Lê Thị Tuyết Ngân số: 224/TB-CCTHADS ngày 08/4/2024

08/04/2024

Căn cứ khoản 2 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư Pháp hướng dẫn lựa chọn bán đấu giá tài sản;
Căn cứ Bản án, quyết định số 251/2023/DSPT  ngày 24 tháng 7 năm 2023 của TAND tỉnh Long An.
          Căn cứ Quyết định số 91/2023/QĐST-DS ngày 11 tháng 7 năm 2023 của TAND huyện Đức Hòa;
          Căn cứ Quyết định thi hành án số 2755/QĐ.CCTHADS  ngày 02/8/2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa.
          Căn cứ Quyết định thi hành án số 2757/QĐ.CCTHADS  ngày 02/8/2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa.
           Căn cứ Quyết định thi hành án số 2829/QĐ.CCTHADS ngày 07/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
 Căn cứ Quyết định thi hành án số 308/QĐ-CCTHADS ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Đức Hòa.
Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 25 tháng 03 năm 2024. của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn đầu tư và thẩm định giá LAHA.
Do các bên đương sự không thỏa thuận được về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản;
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, địa chỉ: Đường Nguyễn Trọng Thế, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cần lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá các tài sản đã kê biên để bảo đảm thi hành án như sau:
             Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, thuộc thửa đất số: 321, tờ bản đồ số 11(theo cơ sở dữ liệu bản đồ mới nay là thuộc một phần thửa 129, tờ bản đồ số 17). Diện tích: 2.032 m2. Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa, tọa lạc tại Ấp Xuân Khánh, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất do bà Lê Thị Tuyết Ngân đứng tên Quyền sử dụng đất.
Có giá khởi điểm là:  457.200.000 đồng (Bốn trăm năm mươi bảy triệu hai trăm ngàn đồng)
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa thông báo để các tổ chức bán đấu giá biết, đăng ký :
Tiêu chí lựa chọn tổ chức tổ chức đấu giá tài sản:
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả nhất.
- Có năng lực, uy tín, kinh nghiệm tổ chức bán đấu giá từ 04 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký.
-Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp với các quy định tại Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài Chính, quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố còn hoạt động tính đến thời điểm hiện tại.
Hồ sơ đăng ký bao gồm:
01/Đơn đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản.
02/Hồ sơ năng lực.
Thời gian nộp hồ sơ: Trong thời hạn 05(Năm) ngày làm việc, kể từ thời điểm đăng thông báo trên mạng thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An và cổng thông tin điện tử quốc gia về Đấu giá tài sản.
Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.
Địa chỉ nộp hồ sơ: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, địa chỉ Đường Nguyễn Trong Thế, khu B thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Điện thoại liên hệ: 0908636866 ( CHV- Tuấn)
Nơi nhận:
- Trang thông tin điện tử Cục THADS
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS
- Đương sự;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện;
- Lưu: VT, HSTHA.
                      CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
                     Bùi Thanh Tuấn
Các tin đã đưa ngày: