Sign In

Chi cục THADS huyện Đức Hòa thông báo BĐG TS lần 11 vụ ông Phạm Văn Hùng, bà Lê Thị Thu Liễu số 223/TB-CCTHADS ngày 05/4/2024

12/04/2024

Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án số: 1704/2010/KDTM-ST ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 445/QĐ-CCTHA ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 27/QĐ-CCTHADS ngày 01 tháng  03 năm 2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ kết quả thẩm định giá theo chứng thư thẩm định giá số: 22113/CT-TĐG ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Công ty TNHH thẩm định giá NOVA;
Căn cứ Quyết định giảm giá số: 33/QĐ-CCTHADS ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa “về việc giảm giá tài sản làn thứ 10”;
Căn cứ thông báo bán đấu giá tài sản số: 109/TB-ĐG ngày 02 tháng 4 năm 2024 của Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên đảm bảo thi hành án của ông Phạm Văn Hùng – sinh năm 1960 và bà Lê Thị Thu Liễu – sinh năm 1959, địa chỉ: số 10 đường Phùng Văn Cung, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh như sau:
a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại một phần thửa số 498, tờ bản đồ số 17, diện tích thực tế 1089 m2, loại đất ODT, tọa lạc tại ấp Gò Cao, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Công trình xây dựng:
+ Nhà ở chính (xây dựng năm 1955 theo biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 30/3/2022): diện tích 113 m2, kết cấu móng bê tông cốt thép, cột bê tông cốt thép + cột gỗ, vách tường xây gạch, nền lát gạch men + nền xi măng, mái lợp ngói + mái tole thiếc...
+ Mái che + Bếp: diện tích 29 m2, kết cấu cột bê tông đúc sẵn, nền láng xi măng, mái lợp tole,...
+ Nhà vệ sinh: diện tích 5 m2, kết cấu vách tường xây gạch, nền gạch men, mái tole thiếc,...
+ Tường rào: Kết cấu tường xây lửng cao 0,5 m, trên kéo lưới kẽm B40, cao 1,5 m, dài 58 m.
 
 
 
 
Cây trồng trên đất: 01 cây điều, 01 cây xoài, 01 cây mít, 01 cây sa kê, 01 cây dừa.
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính: Từ ngày 05/4/2024 đến 17 giờ, ngày 13/5/2024, tại thửa đất số 498, tờ bản đồ số 17, ấp Gò Cao, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/4/2024 đến 17 giờ, ngày 13/5/2024 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và nghỉ lễ).
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 3.367.190.810 đồng (ba tỷ, ba trăm sáu mươi bảy triệu, một trăm chín mươi ngàn, tám trăm mười đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Tiền mua hồ sơ 500.000 đồng, tiền đặt trước (20%) 673.438.162 đồng. Thời gian nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: Từ ngày 13/5/2024 đến 11 giờ 30 ngày 15/5/2024.
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính và đủ điều kiện được đăng ký tham gia khi tuân thủ quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này và đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong ban hành; kềm theo bản sao y giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu,... nộp hồ sơ, tiền đặt trước để tham gia đấu giá theo quy định.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Ngày 16/5/2024 (lúc 10 giờ 30 phút), tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên; đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; bước giá tối thiểu là 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong;
Địa chỉ: 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Điện thoại: 0272.3581359
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
 
  Nơi nhận:
   - Các đương sự;
   - UBND thị trấn Hậu Nghĩa;
   - Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa;
   - Kế toán nghiệp vụ;
   - Trang thông tin điện tử của Cục THADS Long An;
   - Lưu: VT, HSTHA.
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
Nguyễn Văn Hiếu
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: