Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thông báo bán đấu giá tài sản (lần 1) số 409/TB-THADS ngày 15.4.2024 vụ Trần Văn Tượng + Phạm Thị Nang

15/04/2024

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản
Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Bản án số 388/2022/DSPT ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án số 75/2022/DSST ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 325/QĐ-CCTHA ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 11/QĐ-CCTHADS ngày 20 tháng 04 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa.
Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 27/2024/HĐDVĐG-THA ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa và Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong;
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 327.2024.VT.HS ngày 25/3/2024 của Công ty cổ phần thẩm định giá Việt Tín – Chi nhánh Long An;
Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số 114/TB-ĐG ngày 11 tháng 4 năm 2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên phong;
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
a) Tên Công ty đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong
Địa chỉ: Số 276 Quốc lộ 62, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An.
Điện thoại: 0272.3 581.359       Fax: 0272.3 581.337
Email: daugiatienphong@gmail.com
Website: daugiatienphong.com.
b) Tài sản bán đấu giá gồm:
* Tài sản 1:
- Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 932, diện tích thực tế 1.200m2, loại đất ONT, tờ bản đồ số 2;
- Công trình xây dựng trên đất:
+ Nhà chính: Diện tích 200,3m2, kết cấu móng, cột, đà BTCT, tường xây gạch bao che, nền lát gạch men, xà gồ gỗ, mái tole…
+ Mái che: Diện tích 57,61m2, mái che bằng tole thiếc, đở mái bằng thép…
+ Hàng rào: Hàng rào phía trước diện tích 67,16m2, hàng rào 02 bên và phía sau diện tích xây dựng 203,58m2, kết cấu mòng, cột, đà BTCT, xây tường gạch có khung rào bằng thép dài khoảng 113,1m, cao khoảng 1,8m…
+ Trụ cổng: Thể tích trụ 0,50625m3/trụ, kết cấu trụ bê tông cốt thép có xây gạch, kích thước 2,5m x 0,45m x 0,45m.
+ Cửa cổng: Diện tích 7,8m2, kết cấu thép hình toàn bộ, kích thước 2,6m x 3m.
+ 06 hồ chứa nước khoảng 1m3/1 cái, hồ tròn bê tông có nắp đậy, di chuyển được.
+ Sân bê tông: Diện tích 120,4m2, sân đổ bê tông đá 1x2, không láng vữa xi măng.
- Cây trồng trên đất: 01 cây mít loại A, 11 cây mai loại A, 05 cây cau loại A, 03 cây dừa loại C, 02 cây chanh loại A, 02 cây bưởi loại A.
* Tài sản 2:
- Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 851, diện tích thực tế 5.210,9m2, loại đất LUC, tờ bản đồ số 2;
* Tài sản 3:
- Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 3056, diện tích thực tế 772,6m2, loại đất LUC, tờ bản đồ số 2;
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính (trừ thứ bảy, chủ nhậtvà ngày nghỉ lễ): Từ ngày 12/4/2024 đến 17h00 ngày 21/5/2024. Địa chỉ: tại nơi tọa lạc các thửa đất.
d) Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ): Từ ngày 12/4/2024 đến 17h00 ngày 21/5/2024, địa điểm đăng ký: Tại Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong – số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
đ) Giá khởi điểm:
* Giá khởi điềm tài sản 01:
- Giá trị quyền sử dụng đất (1): 3.008.400.000 đồng (Ba tỷ không trăm lẻ tám triệu, bốn trăm ngàn đồng).
- Giá trị công trình xây dựng (2): 893.956.706 đồng (Tám trăm chín mươi ba triệu chín trăm năm mươi sáu ngàn bảy trăm lẻ sáu đồng).
- Giá trị cây trồng trên đất (3): 14.160.000 đồng (Mười bốn triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng).
Tổng giá khởi điềm tài sản (1)+(2)+(3): 3.916.516.706 đồng (Ba tỷ chín trăm mười sáu triệu năm trăm mười sáu ngàn bảy trăm lẻ sáu đồng).
* Giá khởi điểm tài sản 02: 3.449.615.800 (Ba tỷ bốn trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm mười lăm ngàn tám trăm đồng).
* Giá khởi điểm tài sản 03: 767.191.800 đồng (Bảy trăm sáu mươi bảy triệu một trăm chín mươi mốt ngàn tám trăm đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, thời gian nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính:
- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ/01 tài sản.
- Tiền đặt trước tài sản 01 (20%): 783.303.341 đồng (Bảy trăm tám mươi ba triệu ba trăm lẻ ba ngàn ba trăm bốn mươi mốt đồng).
- Tiền đặt trước tài sản 02 (20%): 689.923.160 đồng (Sáu trăm tám mươi chín triệu chín trăm hai mươi ba ngàn một trăm sáu mươi đồng).
- Tiền đặt trước tài sản 03 (20%): 153.438.360 đồng (Một trăm năm mươi ba triệu bốn trăm ba mươi tám ngàn ba trăm sáu mươi đồng).
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính từ ngày 21/5/2024 đến 11h30 ngày 23/5/2024.
g) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Tất cả khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký khi tuân thủ quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của Điều 38 của Luật đấu giá tài sản. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành; kèm theo bản sao y giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc photo kèm theo bản chính để đối chiếu,...nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Ngày 24/5/2024 (tài sản 01 lúc 14h30, tài sản 02 lúc 15h, tài sản 03 lúc 15h30) tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong – Số 276 Quốc lộ 62, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lới nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức trả giá lên.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong , địa chỉ: Số 276 Quốc lộ 62, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An.
Điện thoại: 0272.3 581.359       Fax: 0272.3 581.337
Email: daugiatienphong@gmail.com
Website: daugiatienphong.com.
Trước khi mở cuộc bán đấu giá tài sản kê biên 01 (một) ngày làm việc, ông Trần Văn Tượng, sinh năm: 1950 và bà Phạm Thị Nang, sinh năm: 1958, địa chỉ: ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An có quyền nhận lại tài sản trên nếu ông Trần Văn Tượng và bà Phạm Thị Nang nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá, hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa thông báo cho ông Trần Văn Tượng, sinh năm: 1950 và bà Phạm Thị Nang, sinh năm: 1958, địa chỉ: ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An biết./.
  
  Nơi nhận:
   - Các đương sự;
   - UBND xã Nhị Thành;
   - Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủ Thừa;
   - Kế toán nghiệp vụ;
   - Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh Long An;
   - Lưu: VT, HSTHA.
     CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
 
     Lê Thị Kim Loan
 
Các tin đã đưa ngày: