Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sả vụ Cao Thị Hạnh, Hồ Phước Long

15/04/2024

­
 
 
    Mẫu số: D23-THADS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP
ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp)                                            
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LONG AN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THÀNH PHỐ TÂN AN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
     
Số: .............../TB-CCTHADS Tân An, ngày 15 tháng 4 năm 2024.  
         
THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 
                  
  Căn cứ khoản 2 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
  Căn cứ Bản án số: 03/2023/KDTM-ST ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Tòa án nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số: 91/2023/QĐST-DS ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số: 87/2023/QĐST-DS ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số: 92/2023/QĐCNHGT-DS ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số: 01/2024/QĐST-KDTM ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm số: 02/2024/QĐ-SCBSBA ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Tòa án nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 635/QĐ-CCTHADS ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 324/QĐ-CCTHADS ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 322/QĐ-CCTHADS ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 277/QĐ-CCTHADS ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 446/QĐ-CCTHADS ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 519/QĐ-CCTHADS ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 735/QĐ-CCTHADS ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 736/QĐ-CCTHADS ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 760/QĐ-CCTHADS ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 18/QĐ-CCTHADS ngày 19 tháng 03 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo về việc công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá số 517/TB-CCTHADS ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá Laha.
Căn cứ Thông báo về việc thỏa thuận lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 572/TB-CCTHADS ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
  Do đương sự không thỏa thuận được tổ chức bán đấu giá tài sản,  Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An, địa chỉ số 216/3 Quốc lộ 1, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An cần lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá các tài sản đã kê biên sau:
1. Quyền sử dụng đất thửa đất số 90, tờ bản đồ số 27, tọa lạc tại Thị xã Tân An, tỉnh Long An (nay là Phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An) diện tích 52.5m2, loại đất ở tại đô thị theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AI 567465 số vào sổ cấp giấy: H 00824 do UBND thị xã Tân An, tỉnh Long An, cấp ngày 21/06/2007, điều chỉnh chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở cho bà Cao Thị Hạnh ngày 11/5/2022.
2. Tài sản trên đất: Nhà ở, loại nhà cấp 3 (gồm 01 tầng trệt, 01 tầng lửng, 02 tầng lầu, 01 sân thượng), diện tích sử dụng 262,8m2, diện tích xây dựng 52,4m2. Nhà có kết cấu: móng, cột, đà, sàn bê tông cốt thép; tường xây gạch; nền ceramic; mái bê tông cốt thép. Nhà có hệ thống điện, nước và trang thiết bị điện, nước. Cụ thể:
2.1. Tầng trệt: diện tích 52,4m2; tường ốp gạch ceramic cao 1,2m và 3,6m, còn lại sơn nước; cửa chính kính cường lực khung nhôm, bên ngoài cửa sắt kéo; cửa phòng bằng gỗ và kính; cầu thang bê tông cốt thép ốp đá granit, tay vịn bằng gỗ; có nhà vệ sinh riêng.
2.2. Tầng lửng: diện tích 37m2; tường ốp gạch ceramic cao 1,2m và 3,3m, còn lại sơn nước; cửa phòng bằng gỗ và kính; cầu thang bê tông cốt thép ốp đá granit, tay vịn bằng gỗ; có nhà vệ sinh riêng.
2.3. Tầng lầu 1: diện tích 57,86m2; tường ốp gạch ceramic cao 1,2m và 3,3m, còn lại sơn nước; cửa bằng gỗ và kính; cầu thang bê tông cốt thép ốp đá granit, tay vịn bằng gỗ; có nhà vệ sinh riêng.
2.4. Tầng lầu 2: diện tích 57,86m2; tường ốp gạch ceramic cao 1,2m và 3,1m, còn lại sơn nước; cửa chính 04 cánh bằng gỗ lộng kính; cửa sổ bằng nhôm lộng kính; cửa phòng bằng gỗ và kính; cầu thang bê tông cốt thép ốp đá granit, tay vịn bằng gỗ; có nhà vệ sinh riêng.
2.5. Sân thượng: diện tích 57,68m2; tường ốp gạch ceramic cao 1,2m, còn lại sơn nước và sơn phun gấm; cửa kính khung sắt; cửa sổ kính khung nhôm; giếng trời lắp khung sắt; bên ngoài sân thượng xây tường cao 01m, thành lan can khung sắt; mái bê tông cốt thép; trần thạch cao.
Theo Mảnh trích đo địa chính số 406.2024 của Công ty TNHH Đo đạc Nhà đất Hưng Phú đo vẽ và được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thành phố Tân An duyệt ngày 18/3/2024.
Giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản là 12.915.032.000đ (Mười hai tỷ, chín trăm mười lăm triệu, không trăm ba mươi hai nghìn đồng).
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An thông báo để các tổ chức bán đấu giá biết, đăng ký.
Tiêu chí lựa chọn tổ chức tổ chức đấu giá tài sản:
Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn phải là tổ chức đấu giá có đầy đủ tiêu chí quy định tại Điều 3 và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể:
- Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.
- Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
- Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.
- Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
- Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
Hồ sơ đăng ký bao gồm:
1. Văn bản đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản (Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn do tổ chức đấu giá tài sản xây dựng, có dấu xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản bao gồm thông tin đầy đủ về các nhóm tiêu chí, tiêu chí thành phần qui định tại phụ lục I thông tư số 02/2022/TT_BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp).
2. Hồ sơ năng lực và các tài liệu có liên quan (kèm theo bảng tự chấm điểm các tiêu chí theo phụ lục I thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp).
Tổ chức đấu giá tài sản chịu trách nhiệm đối với thông tin, các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của mình. Tổ chức đấu giá tài sản có thể gửi kèm theo bản đánh máy hoặc bản chụp các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của mình. Cơ quan THADS không hoàn trả hồ sơ đối với tổ chức đấu giá tài sản không được lựa chọn.
Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 15 tháng 4 năm 2024 đến hết ngày 19 tháng 4 năm 2024.
Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.
Địa chỉ nộp hồ sơ: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An (số 216/3 Quốc lộ 1, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
 Nơi nhận:
- Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh Long An;
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;
- Đương sự;
- Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tân An;
- Lưu: VT, HSTHA.
                      CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
                       Đặng Thị Ngọc Hưởng
 
 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: