Sign In

Chi cục THADS huyện Đức Hòa TB BĐG TS vụ Cao Thanh Tửng số: 310/TB-CCTHADS ngày 09/5/2024

10/05/2024

Căn cứ  Điều 101 Luật thi hành án dân sự ;
Căn cứ Bản án, Quyết định số 216/2023/DS-PT ngày 23/06/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An;
          Căn cứ Quyết định thi hành án số 2668/QĐ-CCTHADS ngày 21 tháng 07 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Đức Hòa.
          Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 14/QĐ-CCTHADS ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ  Quyết định giảm giá tài sản số 43/QĐ.CCTHADS ngày 02 tháng 05 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Đức Hòa;
Căn thông báo bán đấu giá tài sản số 146/TB.ĐG ngày 08 tháng 05 năm 2024 của Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong;
Căn cứ Thông báo số: 141/TB-ĐG ngày 03 tháng 05 năm 2024 của Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong.
         a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong; Địa chỉ: số 276, Quốc Lộ 62, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An.
     b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá;
 nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá;
          Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 457, tờ bản đồ số 3 ( theo hệ thống bản đồ mới nay thuộc một phần thửa 198, tờ bản đồ số 13). Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa, Đất tọa lạc tại địa chỉ: Ấp 1B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Diện tích đo đạc thực tế là 281,4 m2(Theo mảnh trích đo địa chính số 08 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa ký duyệt ngày 10/01/2024) ; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 865811do Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa cấp ngày 01/09/2010. Tài sản trên do ông Cao Thanh Tửng, sinh năm 1988; Địa chỉ: Ấp 1B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
         c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá;
         Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật); Từ ngày 10/05/2024 đến 17 giờ ngày 17/06/2024;
         Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tọa lạc thửa đất.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá;
-Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính (trừ thứ bảy, chủ nhật): Từ ngày 10/05/2024 đến 17 giờ ngày 17/06/2024.
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá;
Giá khởi điểm 207.673.200 đồng ((Hai trăm lẻ bảy triệu sáu trăm bảy mươi ba ngàn hai trăm đồng). 
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước;
-Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ
-Tiền đặt trước(20%): 41.534.640 đồng (Bốn mươi mốt triệu năm trăm ba mươi bốn ngàn sáu trăm bốn mươi đồng)
-Thời hạn nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 17/06/2024 đến 11 giờ 30 phút ngày 19/06/2024.
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá;
-Khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính và đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá khi tuân thủ quy định tại Điều 38 của luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4, của Điều 38 của Luật đấu giá tài sản. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá hợp danh tiên Phong ban hành; bản sao y giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc photo kèm bản chính để đối chiếu… nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định.
Tài sản là đất lúa nên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy xác nhận trực tiếp canh tác đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp tại địa phương do UBND xã/phường/ thị trấn xác nhận (tại nơi có đất và nơi cư trú - nếu đất không cùng nơi cư trú)
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá;
-Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: ngày 20/06/2024 (vào lúc 09 giờ 00)
-Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong – Số 276, Quốc lộ 62, phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá;
-Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
-Phương thức trả giá lên.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp đơn cho Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong; Địa chỉ: số 276, Quốc Lộ 62, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0272.3581.359; Fax: 0272.3581.337; Email: daugiatienphong.com
 Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
*Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá./.
 
Nơi nhận:
- Các đương sự;
- UBND xã ;
- VKSND huyện;
   - Kế toán nghiệp vụ;
   - Trang thông tin điện tử của Cục THADS....;
   - Lưu HS.THA, VT.
 
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
Bùi Thanh Tuấn
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: