Sign In

Thông báo số: 637/TB-THADS ngày 29 tháng 5 năm 2024 Về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành (Vụ Ông Trần Văn Bôm Bốp, sinh năm 1976 và bà Huỳnh Thị Tám (CHV Huy)

29/05/2024

Kính gửi:
Người được thi hành án:
- Ông Huỳnh Phú Đông, sinh năm: 1992, địa chỉ: Ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
  - Bà Nguyễn Thùy Hương, sinh năm: 1979, địa chỉ: Ấp Phú Cường, xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; Thường trú: khu phố 2, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
          Người phải thi hành án:
  Ông Trần Văn Bôm Bốp, sinh năm 1976 và bà Huỳnh Thị Tám, sinh năm 1978; cùng địa chỉ: ấp 4, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
 
Căn cứ Điều 104 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
          Căn cứ Quyết định thi hành án số: 566/QĐ-CCTHADS ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) số: 07/QĐ-CCTHADS ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày  05 tháng 01 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
          Căn cứ kết quả thẩm định giá theo chứng thư thẩm định giá số: 23220/CT-TĐG  ngày 17 tháng 04 năm 2023 của Công Ty TNHH Thẩm định giá NOVA;
Căn cứ Thông báo kết quả thực hiện kế hoạch tổ chức đấu giá số: 448/24/TP-CV ngày 29 tháng 5 năm 2024 của Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Tiên Phong về việc đến hết hạn đăng ký tham gia đấu giá không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản.                                                                                                                                                                                                                       
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo cho:
Người được thi hành án:
- Ông Huỳnh Phú Đông, sinh năm: 1992, địa chỉ: Ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
  - Bà Nguyễn Thùy Hương, sinh năm: 1979, địa chỉ: Ấp Phú Cường, xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; Thường trú: khu phố 2, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
          Người phải thi hành án:
  Ông Trần Văn Bôm Bốp, sinh năm 1976 và bà Huỳnh Thị Tám, sinh năm 1978; cùng địa chỉ: ấp 4, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
 
 
Nội dung:
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa đã ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản với Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An tổ chức bán đấu giá tài sản (lần 6) của ông Trần Văn Bôm Bốp, sinh năm 1976 và bà Huỳnh Thị Tám, sinh năm 1978; cùng địa chỉ: ấp 4, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, các tài sản như sau:
1/ Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 22, diện tích 41,4 m2, đất CLN, tờ bản đồ số 2-2-3;
 1. Công trình xây dựng trên thửa đất số 22:
 • Cổng rào:
+ Trụ cổng: 03 trụ cổng, mỗi trụ kích thước 0,4m x 0,4m x 3,1m, kết cấu trụ BTCT + ốp đá,…;
 • Cửa cổng: kích thước 3,1m x 2,4m, bằng sắt sơn diện tích 7,44 m2,…
 • Hàng rào:
+ Hàng rào khung thép sơn: diện tích 7,83 m2, kết cấu tường xây gạch, phía trên là khung thép…
 • Hàng rào xây gạch: diện tích 31,08 m2, kết cấu cột trụ BTCT, tường xây gạch,…
 • Sân: diện tích 25m2, kết cấu nền láng bê tông.
2/ Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 37, diện tích 137 m2, đất ODT, tờ bản đồ số 2-2-3;
 1. Công trình xây dựng trên thửa đất số 37: Nhà ở chính (căn nhà cấp 3): tổng diện tích 228 m2 (trong đó tầng trệt 114 m2, tầng lầu 114 m2).
 • Tầng trệt có diện tích 114 m2, trong đó gồm:
 • Phòng khách: diện tích 21,07 m2, kết cấu tường ốp gạch cao khoảng 1,55m, khung màn bằng nhôm, 01 cửa chính phòng khách có diện tích 6,7 m2, 01 cửa phụ phòng khách 2,7 m2, 02 cửa sổ phòng khách bằng khung nhôm gắn kính mỗi cửa 1,8 m2, 01 cửa kéo sắt 2,8 m2, 01 cửa gỗ căm xe gắn kính 3,1 m2,…
 • Nhà bếp tầng trệt: diện tích 25,36 m2, kệ bếp bằng gỗ căm xe trên ốp đá hoa cương, nhà vệ sinh diện tích 3,2 m2, 01 cửa sổ nhà bếp 2,9m2 (khung nhôm + kính), nhà vệ sinh có bồn cầu, la bô kính, 01 cửa kéo sắt 7,8 m2,…
 • Phòng ngủ tầng trệt: diện tích 22,5m2, kết cấu gạch ốp cao khoảng 1,55m, 01 cửa phòng ngủ 2,4 m2 (khung nhôm + gắn kính), 01 cửa sổ phòng ngủ 2,16 m2 (khung nhôm + gắn kính), 01 nhà vệ sinh 4,1 m2 (có 01 bồn cầu vệ sinh, la bô kính, vòi nước),…
         + Mái che phía sau tầng trệt: diện tích 10,6 m2, kết cấu cột thép, xà gồ thép, mái lợp tole thiếc, nền lát gạch men,…
         + Hàng rào: diện tích 31,2 m2, kết cấu, tường xây gạch + sơn nước, khung sắt B40,…
         - Tầng 01: diện tích 114 m2 trong đó gồm:
 
 
 
 
         + Phòng khách: diện tích 27,26 m2, 01 cửa sổ 1,8m2 (khung nhôm  gắn kính), 01 cửa sổ 2,9 m2 (khung nhôm gắn kính), 01 cửa sổ 2,16m2 (khung nhôm gắn kính), 01 cửa sổ 4,4 m2 (cửa gỗ căm xe gắn kính),…
         + Phòng ngủ: diện tích 25,11 m2, 01 nhà vệ sinh 3,6m2, 01 cửa nhà vệ sinh 1,33m2 (cửa nhựa, có bồn vệ sinh la bô, vòi nước), 02 cửa sổ mỗi cửa 2,9 m2 (khung nhôm gắn kính), trần la phong thạch cao,…
         + Lan can tầng 01: diện tích 18,64m2, lan can bằng inox,…
         - Cầu thang: diện tích 6,7 m2, tay vịn lan can bằng gỗ căm xe, nền cầu thang lát đá hoa cương,…
         - Hệ thống điện nước sinh hoạt hiện đang sử dụng bình thường.
Tài sản tọa lạc tại khu phố 2, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DG414746, thửa đất số 22, tờ bản đồ số 2-2-3 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp cho bà Huỳnh Thị Tám ngày 26/08/2022; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR405860, thửa đất số 37, tờ bản đồ 2-2-3 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp cho bà Trần Thị Trinh ngày 27/06/2019, cập nhật chuyển nhượng cho bà Huỳnh Thị Tám ngày 25/01/2022).
Tổng cộng giá khởi điểm tài sản: 2.064.552.495 đồng (Hai tỷ, không trăm sáu mươi bốn triệu, năm trăm năm mươi hai nghìn, bốn trăm chín mươi lăm đồng).
Theo Thông báo kết quả thực hiện Kế hoạch tổ chức đấu giá số: 448/24/TP-CV ngày 29 tháng 5 năm 2024 của Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Tiên Phong về việc đến hết hạn đăng ký tham gia đấu giá (vào lúc 17h00 ngày 28/5/2024) không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được (hoặc được thông báo hợp lệ) Thông báo này các bên có quyền thỏa thuận về mức giảm giá tài sản hoặc người được thi hành án có quyền nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án. Nếu các bên không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được về mức giảm giá hoặc người được thi hành án không đồng ý nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án thì Chấp hành viên sẽ quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá.
Vậy, thông báo để người phải thi hành án, người được thi hành án biết./.         
Các tin đã đưa ngày: