Sign In

Chi cục THADS huyện Đức Hòa TB BĐG TS vụ Đặng Hoàng Anh số 392/Tb-CCTHADS ngày 30/5/2024

30/05/2024

Căn cứ  Điều 101 Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Căn cứ Quyết định số: 150/2022/QĐST-DS ngày 18 tháng 8 năm 2022 và Thông báo sửa chữa, bổ sung số: 30/TB-TA ngày 14 tháng 09 năm 2022 của Tòa án nhân dân Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 163/QĐ-CCTHADS ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 164/QĐ-CCTHADS ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số: 23/QĐ-CCTHADS ngày 04/4/2023 của Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ chứng thư thẩm định giá số: Vc44/23/BĐS-LAHA ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn đầu tư và thẩm định giá LAHA.
Căn cứ Thông báo số: 318/TB-CCTHADS ngày 13/03/2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa. V/v không có người tham giá đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành;
Căn cứ Quyết định giảm giá số: 51/QĐ-CCTHADS ngày 09/5/2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Thông báo bán đấu giá tài sản số: 180/TB-ĐG ngày 28/3/2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong;
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa thông báo về tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
b) Tên tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 519, tờ bản đồ số 18, loại đất ONT, diện tích đo đạc thực tế 2442m2( diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình đường bộ: 212m2) tọa lạc tại ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An do ông Đặng Hoàng Anh và bà Trương Thị Thảo đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:
Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính(trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): từ ngày 31/5/2024 đến 17h00 ngày 08/7/2024. Địa chỉ: tại nơi tọa lạc thửa đất.
 
 
 
 
 
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính(trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): từ ngày 31/5/2024 đến 17h00 ngày 08/7/2024 địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong- Số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Thời gian nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 08/7/2024 đến 11h30 ngày 10/7/2024.
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 8.520.084.880đ(Tám tỷ, năm trăm hai mươi triệu, không trăm tám mươi bốn nghìn, tám trăm tám mươi đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:
- Tiền mua hồ sơ: 500.000đồng(Năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.
- Tiền đặt trước (20%): 1.704.016.976đ (Một tỷ, bảy trăm lẻ bốn triệu, không trăm mười sáu ngàn, chín trăm bảy mươi sáu đồng).
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Điều kiện và cách thức đăng ký: Khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính và đủ điều kiện được tham gia đăng ký tham gia đấu giá khi tuân thủ quy định tại điều 38 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của điều 38 của Luật đấu giá tài sản. Có đơn đăng ký tham gia theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành; bản sao y giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân/ giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc pho to mang theo bản chính để đối chiếu,...nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định.
- Tuân thủ theo quy chế số 180/QC-TP ngày 28/5/2024 do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
Lúc 09h00, ngày 11/7/2024. Tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Hình thức đấu giá đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Địa chỉ: Ô 7, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.    
Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá.    
                                                                                             
Nơi nhận:
- Trang TTDT Cục THADS tỉnh(đăng tải);
- VKSND huyện;
- UBND xã Đức Lập Hạ ;
- Các đương sự;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu: VT, HSTHA.
 
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
                     Lê Minh Thiện
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: