Sign In

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 326/TB-CCTHADS ngày 04/06/2024 của Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

05/06/2024

Căn cứ khoản 2 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Quyết định về việc ban hành Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm đính giá, bán đấu giá tài sản để thi hành án số 1079/QĐ-TCTHADS ngày 25/12/2020 của Tổng Cục Thi hành án dân sự;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 44/2023/HSST ngày 18 tháng 8 năm 2023 của TAND huyện Đức Huệ, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 81/QĐ.CCTHADS và 82/QĐ.CCTHADS ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Huệ, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định thi hành án số: 02/QĐ.CCTHADS ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Huệ, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 05/QD-CCTHADS ngày 09 tháng 4 năm 2024 của CCTHADS huyện Đức Huệ;
Căn cứ Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 12/4/2024 của Chi cục THADS huyện Đức Huệ. 
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Huệ, địa chỉ: 111, Khu phố 3, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá các tài sản đã kê biên sau:
  - 01 (một) xe ô tô tải nhãn hiệu HINO, số loại FL1JTUA, trọng tải 15.000kg, biển số 60H-039.93. Số khung: JHDFL1JTU8XX10696, số máy: J08CTG14922 do bị cáo Phạm Công Thạnh là chủ sở hữu.
- Giá khởi điểm: 450.000.000đ (Bốn trăm năm mươi triệu đồng) – có chứng thư số: 638.2024.VT.CNLA ngày 10/5/2024 kèm theo.
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Huệ thông báo để các tổ chức bán đấu giá biết, đăng ký.
Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.
 - Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá và các tiêu chí quy định tại Phụ lục I Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/022022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian: 03 ngày làm việc kể từ thời điểm đăng thông báo (ngày 04/6/2024).  
- Địa điểm nộp hồ sơ: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, địa chỉ: số 111 khu phố 3, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. (Các ngày làm việc, trong giờ hành chính: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút).  
Hồ sơ đăng ký bao gồm: Văn bản đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản; hồ sơ năng lực của tổ chức bán đấu giá và các tài liệu khác có liên quan.
Hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp tại Chi cục.
Khi cần thiết liên hệ Chấp hành viên Trương Tấn Xuân Hải, số điện thoại: 0782179479 để được hướng dẫn./.
Các tin đã đưa ngày: