Sign In

Thông báo số: 672/TB-THADS Về việc nhận lại tài sản trước khi đấu giá tài sản vụ Lê Văn Thiện và bà Phạm Thị Ảnh (CHV Huy)

05/06/2024

           Căn cứ khoản 5, Điều 101 Luật Thi hành án thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014); 
Căn cứ các Bản án, Quyết định số: 10/2022/QĐCNHGT-DS, số 11/2022/QĐCNHGT-DS, số 12/2022/QĐCNHGT-DS, số 13/2022/QĐCNHGT-DS, số 14/2022/QĐCNHGT-DS và số 15/2022/QĐCNHGT-DS, cùng ngày 05 tháng 9 năm 2022; số 20/2023/DSST ngày 19 tháng 04 năm 2023; số 11/2023/QĐST-DS ngày 09 tháng 02 năm 2023; 10/2023/QĐST-DS ngày 02 tháng 3 năm 2023; số 06/2023/QĐST-DS ngày 15 tháng 02 năm 2023; số 01/2023/QĐST-DS ngày 09 tháng 02 năm 2023; số 01/2023/QĐST-DS ngày 24 tháng 02 năm 2023; số 02/2023/QĐST-DS ngày 09 tháng 02 năm 2023; số 03/2023/QĐST-DS ngày 09 tháng 02 năm 2023; số 04/2023/QĐST-DS ngày 27 tháng 03 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ các Quyết định thi hành án số: 699/QĐ-CCTHADS, số 700/QĐ-CCTHADS, số 701/QĐ-CCTHADS, số 702/QĐ-CCTHADS, số 703/QĐ-CCTHADS, quyết định số 704/QĐ-CCTHADS,  cùng ngày 09/9/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ các Quyết định thi hành án số 294/QĐ-CCTHADS ngày 20/02/2023; số 295/QĐ-CCTHADS ngày 28/02/2023; số 299/QĐ-CCTHADS ngày 28/02/2023; số 300/QĐ-CCTHADS ngày 28/02/2023; số 303/QĐ-CCTHADS ngày 28/02/2023; số 304/QĐ-CCTHADS ngày 28/02/2023; số 315/QĐ-CCTHADS ngày 06/03/2023; số 323/QĐ-CCTHADS ngày 14/03/2023; số 332/QĐ-CCTHADS ngày 14/03/2023; số 335/QĐ-CCTHADS ngày 27/03/2023; số 494/QĐ-CCTHADS ngày 12/05/2023; số 551/QĐ-CCTHADS ngày 30/05/2023; số 607/QĐ-CCTHADS ngày 21/06/2023; số 645/QĐ-CCTHADS ngày 05/07/2023; của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 18/QĐ-CCTHADS, ngày 19/9/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 17/02/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ kết quả thẩm định giá theo chứng thư thẩm định giá số Vc 34/23/BĐS-LAHA ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Tư vấn và Thẩm định giá LAHA;
Căn cứ Quyết định về việc giảm giá tài sản (lần 02) số: 20/QĐ-CCTHADS ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số: 134/TB-ĐG ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong;      
          Căn cứ Thông báo số: 486/24/TP-CV ngày 05/6/2024 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong về việc thông báo kết quả thực hiện Kế hoạch tổ chức đấu giá.
         Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo:
         Người phải thi hành án: Ông Lê Văn Thiện và bà Phạm Thị Ảnh, cùng địa chỉ: Ấp 4, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An biết:
Theo Thông báo kết quả thực hiện Kế hoạch tổ chức đấu giá số: 486/24/TP-CV ngày 05/6/2024 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong về việc đến hết hạn đăng ký tham gia đấu giá (vào lúc 17h00 ngày 04/6/2024) có 02 khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản.
          Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01(một) ngày làm việc, người phải thi hành án là ông Lê Văn Thiện và bà Phạm Thị Ảnh có quyền nhận lại tài sản:
Quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất bị kê biên gồm:
- Quyền sử dụng đất:
+ Thuộc thửa đất số 112, diện tích 13.005m2 (trong đó diện tích HLBVATCT kênh 718m2), đất BHK, tờ bản đồ số 05;
+ Thuộc thửa đất số 53, diện tích 21.214m2 (trong đó diện tích HLBVATCT kênh 425m2), đất LUC, tờ bản đồ số 05;
+ Thuộc thửa đất số 46, diện tích 8.999m2 (trong đó diện tích HLBVATCT kênh 283m2), đất BHK, tờ bản đồ số 05;
+ Thuộc thửa đất số 121, diện tích 17.469m2 (trong đó diện tích HLBVATCT kênh 265m2), đất LUC, tờ bản đồ số 05;
+ Thuộc thửa đất số 54, diện tích 11.230m2 (trong đó diện tích HLBVATCT kênh 648m2), đất BHK, tờ bản đồ số 05;
+ Thuộc thửa đất số 47, diện tích 8.075m2 (trong đó diện tích HLBVATCT kênh 238m2), đất LUC, tờ bản đồ số 05;
+ Thuộc thửa đất số 120, diện tích 17.404m2 (trong đó diện tích HLBVATCT kênh 254m2), đất LUC, tờ bản đồ số 05;
- Công trình xây dựng trên thửa đất số 54, tờ bản đồ số 05 có kết cấu như sau:
+ Nhà chính (nhà ở cấp 4): diện tích 104m2, kết cấu móng, 05 cột thép + cột đà BTCT, tường xây gạch 20cm, mặt trong chưa tô, mặt ngoài trát xi măng, nền lát gạch men, xà gồ thép, mái lợp tole sóng vuông, trần mái nhà có tấm lót cách nhiệt chống nóng chống ẩm PE phủ bạc 02 lớp … bên trong nhà có 01 phòng diện tích 16,17m2 có ốp gạch men cao 1,8m, ngang 3,3m, dài 4,9m, cửa phòng bằng nhôm, căn nhà có 07 cửa sổ nhôm lồng kính, khung Inox,...
- Cây trồng trên đất: theo hiện trạng thực tế biên bản giải quyết việc thi hành án ngày 26/09/2023 có 3.023 cây chanh.
Tài sản tọa lạc tại ấp Gãy, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
Nếu ông Lê Văn Thiện và bà Phạm Thị Ảnh nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá và các chi phí khác... Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản, mức phí tổn do hai bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
Thời gian bán đấu giá tài sản lúc 14 giờ 30 phút ngày 07/6/2024, địa điểm đấu giá số 276, Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An (kèm theo Thư mời tham dự đấu giá số 488/24/TP-CV ngày 05/6/2024 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong).
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 9.436.801.320 đồng, Bằng chữ: (Chín tỷ, bốn trăm ba mươi sáu triệu, tám trăm lẻ một nghìn, ba trăm hai mươi đồng).
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo cho ông Lê Văn Thiện và bà Phạm Thị Ảnh biết thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.
Các tin đã đưa ngày: