Sign In

Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa THÔNG BÁO Số: 670 Về việc bán đấu giá tài sản (lần 04) vụ Trang Ngọc Thanh Lâm (CHV Huy)

10/06/2024

Căn cứ các Bản án, Quyết định số 19/2022/DS-ST ngày 12 tháng 4 năm 2022; số 21/2022/QĐST-DS ngày 21 tháng 6 năm 2022; số 18/2022/DS-ST ngày 12 tháng 4 năm 2022số 28/2022/QĐST-DS ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ các Quyết định thi hành án số 409/QĐCCTHADS ngày 24/5/2022; số 410/QĐCCTHADS ngày 24/5/2022; số 412/QĐCCTHADS ngày 24/5/2022; số 413/QĐCCTHADS ngày 24/5/2022; số 507/QĐ-CCTHADS ngày 28/6/2022; số 508/QĐ-CCTHADS ngày 28/6/2022; số 576/QĐ-CCTHADS ngày 02/8/2022, số 577/QĐ-CCTHADS ngày 02/8/2022 và số 578/QĐ-CCTHADS cùng ngày 02/8/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) số: 15/QĐ-CCTHADS  ngày 12/8/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 16/9/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án số 246/2022/DS-PT ngày 07/9/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An và Bản án số 55/2022/DS-ST ngày 24/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ các Quyết định thi hành án số 30/QĐCCTHADS ngày 03/10/2022 và số 62/QĐ-CCTHADS ngày 12/10/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số: Vc 48/23/BĐS-LAHA ngày 25/5/2023 của Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Đầu tư và Thẩm Định Giá LAHA;
Căn cứ Công văn số: 57/CV-LAHA, ngày 16/8/2023 của Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Đầu tư và Thẩm Định Giá LAHA về việc đính chính chứng thư số Vc 48/23/BĐS-LAHA, ngày 25/5/2023 của Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn LAHA;
Căn cứ Quyết định về việc giảm giá tài sản (lần 03) số: 26/QĐ-CCTHADS ngày 28 tháng 5 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số: 194/TB-ĐG ngày 04 tháng 6 năm 2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản vụ ông Trang Ngọc Thanh Lâm, sinh năm 1975 và bà Nguyễn Như Thủy, sinh năm 1975, cùng địa chỉ: Ấp Đông Hòa, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An như sau:
          a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
          b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:
- Quyền sử dụng đất:
         + Thuộc thửa đất số 691, diện tích 11.179 m2 (trong đó diện tích HLBVATCT kênh là 81m2, diện tích chỉ giới đường đỏ là 621m2), đất BHK, tờ bản đồ số 07;
         + Thuộc thửa đất số 692, diện tích 339 m2 (trong đó diện tích HLBVATCT kênh là 58m2), đất ONT, tờ bản đồ số 07;
         + Thuộc thửa đất số 693, diện tích 256 m2, đất NTS, tờ bản đồ số 07;
         + Thuộc thửa đất số 694, diện tích 2.468 m2 (diện tích chỉ giới đường đỏ là 1.138m2), đất LUC, tờ bản đồ số 07;
  • Công trình xây dựng trên đất:
+ Nhà chính nằm trên một phần thửa đất số 694 và một phần thửa số 691 (nhà cấp 04): tổng diện tích 312,51 m2 ( cụ thể: (10,5m x 23,4m) + (5,1m x 13,1m)) , kết cấu móng, cột đà BTCT, tường xây gạch, mặt trong ốp gạch men, nền lát gạch men, xà gồ thép, mái lợp tole sóng vuông, la phong nhựa,… 01 cửa chính có kết cấu khung thép gắn kính, 01 cửa phụ khung thép gắn kính, 08 cửa sổ, mái che nhà chính có 02 nhà vệ sinh,…
+ Nhà trọ dãy 04 phòng: tổng diện tích 265,14m2 (diện tích mỗi phòng như nhau 5,06m x 13,1m) kết cấu móng, cột, đà BTCT, tường xây gạch, mặt trong ốp gạch men, nền lát gạch men, xà gồ thép, mái lợp tole sóng vuông, trần đóng la phong nhựa, 04 cửa bằng nhôm, 04 nhà vệ sinh,…
+ Nhà trọ dãy 05 phòng: tổng  diện tích 331,43m2 (diện tích mỗi phòng như nhau 5,06m x 13,1m) kết cấu móng, cột, đà BTCT, tường xây gạch, mặt trong lát gạch men, nền lát gạch men, xà gồ thép, mái lợp tole sóng vuông, trần đóng la phong nhựa, có 05 nhà vệ sinh bên trong, 05 cửa bằng nhôm, …
+ Phần nhà phụ (nhà cấp 04): diện tích 6,2m x 6,2m, kết cấu cột, đà BTCT, tường xây gạch, tô 02 mặt, nền lát gạch men, xà gồ thép, mái lợp tole fibro xi măng, trần la phong nhựa, cửa chính cửa kéo bằng sắt, cửa sổ 04 cánh khung thép gắn kính, cửa sau cửa kéo bằng sắt,…
+ Mái che bên hông: diện tích 48,8m2, kết cấu cột gỗ xẻ, xà gồ gỗ, mái tole thiếc, nền láng xi măng,…
+ Mái che phía trước: diện tích 32,24m2, kết cấu cột BTCT, xà gồ thép, mái tole fibro xi măng, nền láng xi măng,…
+ Hàng rào nhà chính mặt trước: có chiều dài 13,6m, chiều cao tường lửng 0,8m, khung thép cao 1,5m, kết cấu tường lửng trụ, đà BTCT, cửa cổng chính hai cánh khung thép, 02 trụ cổng ốp gạch men,…
+ Hàng rào nhà phụ: có chiều dài 5,2m, khung thép cao 1,2m, cột, đà BTCT,  tường lửng cao 0,8m, xây gạch dày 10cm, tô 02 mặt,…
+ Hàng rào phía sau nhà phụ: dài 11,5m, cột, đà BTCT, khung thép cao 1,1m, tường lửng cao 0,8m, xây gạch dày 10cm, tô 02 mặt,…
- Cây trồng trên đất: 20 cây dừa loại E, 40 bụi chuối loại C, 01 cây xoài loại E, 05 bụi bông trang 01 năm tuổi, 03 cây mít loại E.
- Hệ thống điện nước sinh hoạt bình thường.
Tài sản tọa lạc tại ấp Đông Hòa, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An do ông Trang Ngọc Thanh Lâm đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:
- Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): từ ngày 07/06/2024 đến 17h00 ngày 15/07/2024.
- Địa điểm xem tài sản: tại nơi tọa lạc các thửa đất.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): từ ngày 07/06/2024 đến 17h00 ngày 15/07/2024.
- Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - số 276 quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 4.747.120.425 đồng (Bốn tỷ, bảy trăm bốn mươi bảy triệu, một trăm hai mươi ngàn, bốn trăm hai mươi lăm đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ.
- Tiền đặt trước (15%): 712.068.064 đồng (Bảy trăm mười hai triệu, không trăm sáu mươi tám ngàn, không trăm sáu mươi bốn đồng).
  • Thời hạn nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 15/07/2024 đến 11h30 ngày 17/07/2024.
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): từ ngày 07/06/2024 đến 17h00 ngày 15/07/2024.
- Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - số 276 quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Điều kiện và cách thức đăng ký: Khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính và đủ điều kiện được tham gia đăng ký khi tuân thủ quy định tại điều 38 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của điều 38 của Luật này. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành; bản sao y giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc photo và kèm theo bản chính để đối chiếu,… nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định.
- Tài sản có đất lúa nên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy xác nhận trực tiếp canh tác đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp tại địa phương do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận (tại nơi có đất và nơi cư trú- nếu đất không cùng nơi cư trú) bản chính hoặc sao y bản chính.
- Tuân thủ theo quy chế cuộc đấu giá số 194/QC-TP ngày 04/06/2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: ngày 18/07/2024 (lúc 09h30).
- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong. Địa chỉ: Số 276 Quốc Lộ 62, Phường 2, Tp.Tân An, Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.
- Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
          Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0272.3581.359.
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
Người trúng đấu giá tự liên hệ các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng của tài sản trúng đấu giá theo quy định.
          Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo cho người phải thi hành án, người được thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được biết.
Các tin đã đưa ngày: