Sign In

TB lựa chọn tổ chức Thẩm định giá số 416 của CHV Chi cục THADS huyện Thủ Thừa, Long An

01/03/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên của Công ty TNHH MTV thiết kế và in ấn Miền Nam, địa chỉ: 178/4K Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh do bà Vương Triệu Thế Ngọc đại diện theo pháp luật (tài sản tọa lạc tại Khu 3, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An do bà Vương Triệu Thế Ngọc đứng tên bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV thiết kế và in ấn Miền Nam) như sau:
1. Tên đơn vị yêu cầu thẩm định giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;
2. Tên tài sản thẩm định: 
2.1. Quyền sử dụng đất thửa 55, tờ bản đồ 10-2, diện tích 122,7m2 tọa lạc tại Khu 3, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An do bà Vương Triệu Thế Ngọc đứng tên Giấy chứng nhận QSDĐ số AO 093065 cấp ngày 30/12/2008.
2.2. Tài sản, công trình xây dựng trên đất:
- Căn nhà ở cấp 4 (nhà chính + nhà phụ + nhà vệ sinh) có kết cấu móng, cột bê tông cốt thép, vách xây tường, nền lát gạch, mái lợp ngói, tổng diện tích 91.2m2
- Hồ nước (đường kính 1,2m): 01 cái
- Hàng rào lưới B40: 9m + 14.48m
2.3. Cây trồng: Cây Sa kê (đường kính 60cm): 01 cây
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản:
Chi cục THADS huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản theo các tiêu chí sau:
* Về năng lực pháp lý:
- Là Doanh nghiệp thẩm định giá được đăng ký theo Luật Doanh nghiệp và thuộc danh sách công bố của Bộ Tài chính đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá;
- Doanh nghiệp có thẩm định viên hành nghề tại Doanh nghiệp, được Doanh nghiệp đóng Bảo hiểm xã hội và được Bộ Tài chính thông báo đủ điều kiện hành nghề;
- Có thời gian hoạt động thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính;
* Về năng lực kinh nghiệm:
- Có năng lực kinh nghiệm, hồ sơ đã thẩm định giá trong thời hạn 6 tháng gần nhất tương tự với tài sản kê biên, đã phát hành báo cáo, chứng thư thẩm định giá;
- Tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực thẩm định giá, đảm bảo thời gian cam kết báo cáo và cung cấp chứng thư thẩm định giá; thời gian giải trình khiếu nại, thắc mắc liên quan đến kết quả thẩm định giá;
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thẩm định giá; có kết quả đánh giá chất lượng hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá do Bộ Tài chính công bố.
* Về năng lực tài chính
- Có biểu giá dịch vụ cố định được ban hành trên Website của Công ty;
- Có báo cáo doanh thu bình quân từ dịch vụ thẩm định giá của Doanh nghiệp thẩm định giá trên báo cáo tài chính 03 năm gần nhất.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:
Tổ chức thẩm định giá trên địa bàn tỉnh Long An có đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký tham gia nộp trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/03/2021.
Các tin đã đưa ngày: