Sign In

TB bán đấu giá tài sản lần 4 số 104 của CHV Cục THADS tỉnh Long An

02/03/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh thông báo bán đấu giá tài sản vụ Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu cụ thể như sau:
1. Tài sản đấu giá:
 
S
TT
Hạng mục Đvt Số lượng Giá khởi điểm
(đồng)
Tài sản 1 Tài sản theo hợp đồng thế thế chấp bằng tài sản số 01/2012/HĐTC-72489 ký ngày 13/01/2012 11.283.763.014
1.1 Dây chuyền máy cuốn ống thép 8 inch Dây chuyền 1            
11.283.763.014
Tài sản 2 Tài sản theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản  số 01/2013/HĐTC-72489 ngày 04/10/2013              5.900.542.403  
 
Chi tiết:        
2.1 Máy kiểm tra áp lực bên trong ống thép Phi 114 Cái 1 1.298.854.926    
2.2 Máy gọt đầu ống thép Phi 114 Cái 1 1.061.362.035
 
2.3 Máy kiểm tra áp lực bên trong ống thép Phi 219 Cái 1 1.948.282.389
 
2.4 Máy gọt đầu ống thép Phi 219 Cái 1    
1.592.043.053
 
Tài sản 3 Một số máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 05/2013/HĐTC/72489 ký ngày 10/12/2013          635.345.077   
 
Chi tiết:        
3.1 Máy phun kẽm Bộ 1 28.489.806   
3.2 Máy phun kẽm (hoạt động bằng điện) Cái 1 194.603   
3.3 Máy sấy khô không khí FUSHENG Bộ 1            16.028.069   
3.4 Súng phun kẽm Bộ 1          131.552.847   
3.5 Súng phun kẽm Bộ 3 394.658.540   
3.6 Máy mài đường hàn Bộ 3 46.705   
3.7 Máy cắt ống Cái 1            64.374.507   
Tài sản 4 Một số máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 04/2013/HĐTC-72489 ký ngày 09/12/2013 149.681.315   
Chi tiết:        
4.1 Máy nén khí 15HP Bộ 1            21.752.379   
4.2 Cân điện tử treo 10 tấn Cái 1                   54.489   
4.3 Tủ điều khiển súng phun kẽm Bộ 1            28.023.344   
4.4 Máy in phun Linx 4900 (Kèm phụ kiện) Bộ 1            39.853.689   
4.5 Máy in phun Linx 4900 (Kèm phụ kiện) (hư hỏng, không sử dụng được) Bộ 3 233.523                  
4.6 Board điều khiển động cơ DC Cái 1                   19.460   
4.7 Quạt hút công nghiệp 3HP Cái 1              4.670.460   
4.8 Quạt hút công nghiệp 3HP Cái 1 4.670.460                
4.9 Quạt hút công nghiệp 5.5HP Cái 1            16.346.610   
4.10 Quạt hút công nghiệp 5HP Cái 1 4.086.653             
4.11 Bình chứa khí 2000L Bộ 1 17.663.586           
4.12 Container Cái 1            12.306.662   
 
2. Giá khởi điểm của tài sản:
2.1. Giá khởi điểm của tài sản 1 là: 11.283.763.014đ (Bằng chữ: Mười một tỷ hai trăm tám mươi ba triệu bảy trăm sáu mươi ba ngàn không trăm mười bốn đồng).
2.2. Giá khởi điểm của tài sản 2 là: 5.900.542.403đ (Bằng chữ: Năm tỷ chín trăm triệu năm trăm bốn mươi hai ngàn bốn trăm lẻ ba đồng).
2.3. Giá khởi điểm của tài sản 3 là: 635.345.077đ (Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi lăm triệu ba trăm bốn mươi lăm ngàn không trăm bảy mươi bảy đồng).
2.4. Giá khởi điểm của tài sản 4 là: 149.681.315đ (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm tám mươi một ngàn ba trăm mười lăm đồng).
Giá trị tài sản khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT.
- Đấu giá riêng từng tài sản.
 
 
3. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá:
Thời gian xem tài sản: Ngày 16/3/2021 và ngày 17/3/2021 (Xem trong giờ hành chính). Địa điểm xem tài sản: Tại nơi để tài sản.
4. Thời gian bán hồ sơ đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đấu giá: 
Từ khi thông báo đến ngày 24/3/2021 tại trụ sở Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An. (Buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút).  
5. Thời gian và hình thức nhận tiền đặt trước: Từ ngày 22/3/2021 đến chậm nhất lúc 16 giờ 00 phút, ngày 24/3/2021. Hình thức nhận tiền đặt trước: Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp tiền hoặc chuyển chuyển tiền vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:
   Thời gian tổ chức đấu giá: Ngày 26/3/2021, cụ thể như sau:
   + Tài sản 1: Lúc 09 giờ 30 phút.
   + Tài sản 2: Lúc 10giờ 30 phút.
   + Tài sản 3: Lúc 14 giờ 30 phút.
   + Tài sản 4: Lúc 15 giờ 30 phút.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp đơn,  tiền đặt trước tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An; địa chỉ: 47, đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An; điện thoại: 0907148393.
(đính kèm thông báo số 02/2021/TB –BĐGTS ngày 02/3/2021 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An).
          Trước khi mở cuộc đấu giá một ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các khoản chi phí thực tế, hợp lý phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
        Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An thông báo cho người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết.
Các tin đã đưa ngày: