Sign In

TB lựa chọn tổ chức thẩm định giá số 89 của CHV Chi cục THADS huyện Châu Thành, Long An

08/03/2021

Chi cục Thi hành án dân sự thành huyện Châu Thành, tỉnh Long An thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên của ông (bà): Lê Thị Lợt ( Lê Thị Lọt ), địa chỉ: Số 450B/4, ấp Bình Trị 2, xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho những người được thi hành án và phần án phí dân sự sơ thẩm theo các Bản án, Quyết định của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
1. Đơn vị có tài sản thẩm định giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An, địa chỉ trụ sở: Khu Phố 3, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An
2. Tài sản thẩm định giá, gồm :  
* Quyền sử dụng đất :
- Thửa đất số 538, tờ bản đồ số 22, diện tích kê biên thực tế 1276,2 m2, loại đất lúa, có tứ cận như sau :
- Đông giáp : thửa 12.
- Tây giáp : thửa 27.
- Nam giáp : đường đi công cộng.
- Bắc giáp : thửa 19.
Tài sản trên tọa lạc tại ấp Bình Trị 2, xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Do bà Lê Thị Lợt ( Lê Thị Lọt ) đứng tên quyền sử dụng đất.
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên:
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An lựa chọn tổ   chức đấu giá tài sản theo các tiêu chí sau:
a) Năng lực pháp lý ;
b) Năng lực kinh nghiệm;
c) Năng lực tài chính, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức thẩm định giá tài sản;
d) Các tiêu chí khác.
đ) Thù lao dịch vụ thẩm định giá tài sản phù hợp với quy định;
e) Có tên trong danh sách các tổ chức thẩm định giá tài sản do Sở Tài chính tỉnh Long An công bố còn hoạt động tính đến thời điểm hiện tại.
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia nộp hồ sơ:
Tổ chức thẩm định  giá trên địa bàn tỉnh Long An có đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký tham gia trực tiếp tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 08/3/2021 đết hết ngày 12/3/2021 (Trong giờ hành chính: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 phút), liên hệ Chấp hành viên Trần Thành Được.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An trân trọng thông báo./.
Các tin đã đưa ngày: