Sign In

TB về kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 95 của CHV Chi cục THADS huyện Đức Huệ, Long An

15/03/2021

Căn cứ thông báo số 79/TB.CCTHADS ngày 29 tháng 01 năm 2021 của chi cục THADS huyện Đức Huệ về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản.
Căn cứ kết quả hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá tài sản.
Căn cứ kết quả lựa chọn tổ chức thẩm đinh giá tài sản.
Đã hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm đinh giá tài sản. Chi cục THADS huyện Đức Huệ tiếp nhận 01 (một) hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá tài sản gồm:
Công ty TNHH thẩm định giá  NOVA – Địa chỉ số 728-730  Võ Văn Kiệt, phường 1, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
Sau khi kiểm tra hồ sơ năng lực và các tiêu chí quy định tại thông báo số 02/TB.CCTHADS ngày 29/01/2021 về việc lựa chọn tổ chức thẩm đinh giá tài sản của chi cục THADS huyện Đức Huệ. Chi cục trưởng chi cục THADS huyện Đức Huệ phê duyệt Công ty TNHH Thẩm đinh giá NOVA là tổ chức thẩm đinh giá đủ điều kiện thẩm đinh giá tài sản của ông Lê Văn Hải, sinh năm 1976 và bà Trần Kha Ly, sinh năm 1977. Cùng địa chỉ: Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
Lý do lựa chọn: Công ty TNHH Thẩm đinh giá NOVA là tổ chức thẩm định giá đáp ứng các tiêu chí lựa chọn để tổ chức thẩm đinh giá tài sản theo quy định.
Chi cục THADS huyện Đức Huệ thông báo đến công ty TNHH thẩm định giá NOVA và các đương sự biết./.
Các tin đã đưa ngày: