Sign In

TB bán đấu giá tài sản số 185 của CHV Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa, Long An

17/03/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Võ Văn Tiếp; sinh năm 1962, bà Lê Thị Thu Hà; sinh năm 1964. Địa chỉ: ấp Thạnh Lập, xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, như sau:
* Tài sản 1:
- Thửa đất số 500, tờ bản đồ số 5, diện tích 20.464m 2, loại đất LUC và cây trồng trên đất (theo mãnh trích đo số 43-2020 ngày 31/7/2020 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thạnh Hóa).
- Cây trồng trên đất: có 3.200 m2 đất trồng tràm 02 năm tuổi (trong đó 1.200 m2 tràm trên đất bờ kênh do nhà nước quản lý, 24 cây mít loại C, 50 cây bưởi loại D, 05 bụi chuối loại A).
Giá khởi điểm tài sản lô 1 là: 2.123.534.400 đồng.
(Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm hai mươi ba triệu, năm trăm ba mươi bốn ngàn, bốn trăm đồng).
Tiền đặt trước lô 1 (20%): 424.706.880 đồng ( Bốn trăm hai mươi bốn triệu bảy trăm lẻ sáu ngàn tám trăm tám mươi đồng)
* Tài sản 2:
- Thửa đất số 289, tờ bản đồ số 5, diện tích 28.846m 2, loại đất LUC và cây trồng trên đất ( theo mãnh trích đo số 46-2020 ngày 31/7/2020 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thạnh Hóa);
- Cây trồng trên thửa đất số 289: có 10.428 m2 đất trồng tràm (03 năm tuổi);
- Thửa đất số 305, tờ bản đồ số 5, diện tích 8.892m2 , loại đất RSX và cây trồng trên đất ( theo mãnh trích đo số 47-2020 ngày 31/7/2020 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thạnh Hóa) .
- Cây trồng trên thửa đất số 305: có 8.792 m2 đất trồng tràm (03 năm tuổi);
Giá khởi điểm tài sản lô 2 là: 3.509.643.651 đồng.
(Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm lẻ chin triệu, sáu trăm bốn mươi ba ngàn, sáu trăm năm mươi mốt đồng).
Tiền đặt trước lô 2 (20%): 701.928.730 đồng ( Bảy trăm lẻ một triệu chín trăm hai mươi tám ngàn bảy trăm ba mươi đồng)
* Tài sản 3:
- Thửa đất số 592, tờ bản đồ số 5, diện tích 5.510m 2 , loại đất HNK; và các công trình xây dựng và cây trồng trên đất ( theo mãnh trích đo số 44-2020 ngày 31/7/2020 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thạnh Hóa);
- Công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền trên đất:
+  Nhà ở chính: diện tích 99 m2, kết cấu cột gỗ sẻ, xà gồ thép, mái tole, vách tole,…
+ Mái che: diện tích 19,75 m2, có kết cấu sắt, mái lợp tole thiếc, nền láng xi măng,...
+ Tài sản khác trên đất: 04 trụ BTCT đỡ bồn nước cao 3m, 01 bồn nước Composite 1.000 lít.
- Cây trồng trên đất: có 3.600 m2 đất trồng tràm (01 năm tuổi), 300 m2  đất trồng tràm (02 năm tuổi), 24 cây dừa loại E, 03 cây xoài loại D, 10 cây mai loại D, 09 cây bông trang loại C,….
Giá khởi điểm tài sản lô 3 là: 2.078.930.639 đồng.
(Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm bảy mươi tám triệu, chín trăm ba mươi ngàn, sáu trăm ba mươi chín đồng).
Tiền đặt trước lô 3 (20%): 415.786.128 đồng ( Bốn trăm mười lăm triệu bảy trăm tám mươi sáu ngàn một trăm hai mươi tám đồng)
* Tài sản 4:
- Thửa đất số 648, tờ bản đồ số 5, loại đất ONT; Thửa đất số 656, tờ bản đồ số 5, loại đất ONT, tổng diện tích 2.266m2 và các công trình xây dựng trên đất và cây trồng trên đất ( theo mãnh trích đo số 45-2020 ngày 31/7/2020 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thạnh Hóa);
- Công trình xây dựng trên thửa đất số 648:
+  Kho 01: diện tích 52,4 m2, kết cấu móng BTCT, cột thép, nền xi măng, vách tôn thiếc,…
+ Kho 02: diện tích 50 m2, kết cấu móng, cột, đà BTCT, vách tường xây gạch, nền láng xi măng,..
+ Kho 03: diện tích 60 m2, kết cấu móng, cột, đà BTCT, vách tường xây gạch, nền láng xi măng,…
- Công trình xây dựng trên thửa đất số 656 tiếp giáp ĐT817:
+  Nhà ở 01: diện tích 88,92 m2, kết cấu móng, cột, đà BTCT, vách tường xây gạch tô 02 mặt sơn nước, nền lát gạch men, cửa chính, cửa sổ bằng nhôm, xà gồ thép,….
+  Hồ nước: số lượng 02 cái, kết cấu hồ tròn di chuyển được, có nắp BTCT.
+  Mái che: diện tích 26,64 m2, kết cấu cột thép + mái tole thiếc, xà gồ thép.
+ Sân đường: diện tích 70,124 m2, kết cấu nền lát gạch men.
+  Hàng rào: chiều dài tổng 34,46 md, kết cấu móng, cột, đà BTCT, hai trụ cổng ốp gạch men,…
- Công trình xây dựng trên thửa đất số 656 tiếp giáp sông Vàm Cỏ Tây:
+ Nhà ở 02: diện tích 156,52 m2, kết cấu móng, cột, đà BTCT, vách tường xây gạch tô 02 mặt sơn nước phía trước, nền lát gạch men, cửa chính cửa sổ bằng nhôm, mái tole thiếc,…
+  Nhà phụ (nhà vệ sinh): 10,8 m2, kết cấu móng, cột BTCT, nền lát gạch men, vách tường xây gạch, sơn nước,...
+  Mái che: diện tích 75,96 m2, kết cấu cột thép, mái lợp tole thiếc, nền láng xi măng,…
- Máy, thiết bị khác: 06 cái máy lạnh nhãn hiệu Mitsubishi (1HP), 01 Bồn nước đứng Composite Đại Thành (1000 lít), 01 máy sang làn hạt và phân loại hạt (Kí hiệu LS20CT, 1pha), Mortor Super Line hiệu Mitsubishi (công suất 11KW/ vòng quay 1430/1720).
 - Cây trồng trên đất: 14 cây dừa loại E, 08 cây dừa loại C, 02 cây gáo loại A, 10 cây bưởi loại C, 18 cây mai vàng loại A, 03 cây mai vàng loại B, 02 cây vú sữa loại B,….
* Ghi chú: không liệt kê chi tiết các thiết bị gia dụng sinh hoạt, tivi, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, tủ đồ, kệ bếp,…
Giá khởi điểm tài sản lô 4 là: 2.926.585.891 đồng.
(Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm hai mươi sáu triệu, năm trăm tám mươi lăm ngàn, tám trăm chín mươi mốt đồng).
Tiền đặt trước lô 4 (20%): 585.317.178 đồng ( Năm trăm tám mươi lăm triệu ba trăm mười bảy ngàn một trăm bảy mươi tám đồng)
* Thời gian xem tài sản, đăng ký, nộp phiếu trả giá, đóng tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:
- Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính: từ ngày 19/3/2021 đến 16h00 ngày 26/4/2021. Địa chỉ: tại nơi tọa lạc tài sản.
- Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận đăng ký và nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính: từ ngày 19/3/2021 đến 16h00 ngày 26/4/2021.
- Thời gian đóng tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 26/4/2021 đến 16h00 ngày 28/4/2021.
- Thời gian bán đấu giá: ngày 29/4/2021 (Dự kiến vào lúc 09h00).
- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong: số 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên liên hệ và nộp đơn cho Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong: số 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0273.3 581. 359 ; Fax: 0272. 3 581. 337. Hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa. Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, Long An.
Ghi chú:
- Tài sản đấu giá là tài sản thi hành án, trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả chi phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
- Nếu tài sản là đất lúa thì khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy xác nhận canh tác đất nông nghiệp của UBND xã, phường xác nhận.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo đến những người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan được biết./.
Các tin đã đưa ngày: