Sign In

TB bán đấu giá tài sản số 233 của CHV Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa, Long An

31/03/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa tổ chức bán đấu giá tài sản của Hợp tác xã nông nghiệp Thạnh Phú (người đại diện theo pháp luật là ông Võ Văn Tiếp) và bà Võ Thu Mộng; Cùng địa chỉ: ấp Thạnh Lập, xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, như sau:
          - Xe ôtô mang biển kiểm soát 62A-05304, số máy 1TR6356789; Số khung RL4XW43G179212037; Loại xe ô tô con; số loại INNOVA; sản xuất năm 2007; đăng ký lần đầu ngày 24/4/2007 do bà Võ Thu Mộng đứng tên chủ sở hữu.
- Tổng giá trị tài sản đưa ra bán đấu giá là 218.700.000 đồng ( Hai trăm mười tám triệu bảy trăm ngàn đồng).
* Thời gian xem tài sản, đăng ký, nộp phiếu trả giá, đóng tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:
- Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính ( trừ ngày nghĩ lễ): từ ngày 02/4/2021 đến 16h00 ngày 26/4/2021. Địa chỉ: tại nơi trưng bày tài sản, ấp Thạnh lập, xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa, Long An.
- Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận đăng ký và nộp phiếu trả giá tham gia đấu giá trong giờ hành chính( trừ ngày nghĩ lễ): từ ngày 02/4/2021 đến 16h00 ngày 26/4/2021.
- Thời gian đóng tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 26/4/2021 đến 16h00 ngày 28/4/2021.
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: ngày 29/4/2021 (Dự kiến vào lúc 10h00).
- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong: số 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên liên hệ và nộp đơn cho Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong: số 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0273.3 581. 359 ; Fax: 0272. 3 581. 337. Hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa. Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, Long An.
Ghi chú:
- Tài sản đấu giá là tài sản thi hành án, trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả chi phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo đến những người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan được biết./.
Các tin đã đưa ngày: