Sign In

TB lựa chọn tổ chức thẩm định giá số 101 của CHV Chi cục THADS huyện Mộc Hóa, Long An

29/03/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mộc Hóa thông báo cho các tổ chức thẩm định giá có đủ điều kiện theo quy định nộp hồ sơ tham gia thẩm định giá tài sản đã kê biên cụ thể như sau:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất gồm:
- Thửa đất số 118, tờ bản đồ số 10, diện tích 884m2 , mục đích sử dụng: đất nuôi trồng thủy sản;
- Thửa đất số 120, tờ bản đồ số 10, diện tích 688m2 , mục đích sử dụng: đất trồng cây hàng năm khác;
- Thửa đất số 122, tờ bản đồ số 10, diện tích 45m2 , mục đích sử dụng: đất nuôi trồng thủy sản thủy sản;
- Thửa đất số 123, tờ bản đồ số 10, diện tích 325 m2, mục đích sử dụng: đất nuôi trồng thủy sản thủy sản;
- Thửa đất số 2483, tờ bản đồ số 10, diện tích 45 m2, mục đích sử dụng: đất trồng lúa nước;
- Thửa đất số 2484, tờ bản đồ số 10, diện tích 90 m2, mục đích sử dụng: đất Phi nông nghiệp khác.
Đất tọa lạc tại xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, theo Giấy chứng nhận QSDĐ số vào sổ CS 00707, do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 15/6/2017 do bà Nguyễn Thị Dung đứng tên.
- Thửa đất số 121, tờ bản đồ số 10, diện tích 168 m2, mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn.
Đất tọa lạc tại xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, theo Giấy chứng nhận QSDĐ số vào sổ CS 00707, do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 15/6/2017 do bà Nguyễn Thị Dung đứng tên.
  • Tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất kê biên theo Biên bản kê biên ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mộc Hóa.
Thời gian đăng ký: Trong thời hạn 10 ngày (từ ngày 30 tháng 3 năm 2021 đến ngày 09 tháng 4 năm 2021).
Địa chỉ nộp hồ sơ: Tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mộc Hóa Khu hành chính ấp Cả Đá, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.
ĐT: 02723950077
Các tin đã đưa ngày: