Sign In

TB bán đấu giá tài sản số 202 của CHV Cục THADS tỉnh Long An

22/04/2021

Căn cứ Thông báo về kết quả xác định giá trị tài sản kê biên số 148/QĐ-CTHADS ngày 30/03/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An,
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An, tổ chức bán tài sản sau:
- 01 điện thoại di động hiệu Sony loại E2312 màu đen.
- Giá khởi điểm: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).
- Thời gian bán tài sản vào hồi: 10 giờ ngày 29 tháng 04 năm 2021.
- Địa điểm bán tài sản: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ và nộp đơn trực tiếp tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An - Địa chỉ: 266A đường 827A ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An, điện thoại: 0272.3.829.523.
Các tin đã đưa ngày: