Sign In

TB bán đấu giá tài sản số 194 của CHV Cục THADS tỉnh Long An

16/04/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An thông báo bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An trong vụ án Lục Gia Khánh và đồng bọn phạm tội “sản xuất trái phép chất ma túy” và “ tàng trữ trái phép chất ma túy” được Tòa án tuyên tịch thu sung công như sau:
1/ Tài sản đấu giá:
- Về giá trị quyền sử dụng đất:
STT Vị trí loại đất Loại đất Diện tích (m2) Đơn giá (đồng/m2) Giá trị QSDĐ (đồng)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
 
01
QSDĐ thửa đất số 714, tờ bản đồ số 16. Đường đất rộng khoảng 3m, kết nối với ĐT 825 ONT, vị trí từ 0-50m đầu tiếp giáp đường ≥ 3m  
300
 
2.847.742
 
854.322.600
 
02
QSDĐ thửa đất số 567, tờ bản đồ số 16. Đường đất rộng khoảng 3m, kết nối với ĐT 825 CLN, vị trí từ 0-50m đầu tiếp giáp đường ≥ 3m  
1.524
 
1.647.840
 
2.511.308.160
 
03
QSDĐ thửa đất số 568, tờ bản đồ số 16. Đường đất rộng khoảng 3m, kết nối với ĐT 825 CLN, vị trí từ 0-50m đầu tiếp giáp đường ≥ 3m  
1.092
 
1.647.840
 
1.799.441.280
  Tổng cộng       5.165.072.040
- Về công trình xây dựng:
STT Tên tài sản Năm đưa vào sử dụng Diện tích (m2) Tỷ lệ chất lượng còn lại (%) Đơn giá (đồng/m2) Giá trị (đồng)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = [(4)x(5)x(6)
01 Nhà ở 2011 221,25 55% 4.839.000 588.845.813
02 Nhà chứa đồ 2011 40 55% 4.533.000 99.726.000
03 Chuồng gà 2011 16 30% 716.000 3.436.800
04 Cổng rào 2011 15 55% 1.175.000 9.693.750
05 Hàng rào 2011 554 55% 973.000 296.473.100
  Tổng cộng       998.175.463
- Về cây trồng trên đất:
STT Tên tài sản Loại cây Số lượng Đơn giá (đồng) Giá trị (đồng)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)x(5)
01 Cây Tùng bách A 1 cây 120.000 120.000
02 Cây Liễu A 1 cây 120.000 120.000
03 Cây Mai nhật A 1 cây 120.000 120.000
04 Cây Xoài A 2 cây 1.100.000 2.200.000
05 Cây Dừa A 1 cây 1.500.000 1.500.000
06 Cây Xanh A 20 cây 80.000 1.600.000
07 Cây Hàng long A 2 cây 120.000 240.000
  Tổng cộng     5.900.000
- Tổng giá khởi điểm: 6.169.148.000 đồng (Sáu tỷ một trăm sáu mươi chín triệu một trăm bốn mươi tám ngàn đồng).
Giá trị QSDĐ trên chưa bao gồm thuế trước bạ, lệ phí cấp giấy và các chi phí khác phát sinh (nếu có).
2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:
- Thời gian xem tài sản đấu giá: Chấp hành viên - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An phối hợp với các đơn vị liên quan tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản bán đấu giá ngày 07/5/2021 và ngày 10/5/2021 (trong giờ hành chính).  
- Địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên hệ Chấp hành viên - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An để được hướng dẫn (Số 266A, tỉnh lộ 827A,ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, thành phố  Tân An, tỉnh Long An)
3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá cho đến 16 giờ 00 phút ngày 11/5/2021 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An).
4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá:
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại).
- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 1.233.000.000 đồng/hồ sơ.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/5/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 12/5/2021.
- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam số 070105589891, tại ngân hàng Sacombank Chi nhánh Long An – PGD Thủ Thừa.
- Bước giá chênh lệch tối thiểu là 65.000.000 đồng/lần trả giá.
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 
- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút ngày 11/5/2021 (trong giờ hành chính – trừ ngày nghỉ).
- Thời gian nộp phiếu trả giá: Chậm nhất là 16 giờ 30 phút ngày 12/5/2021 (khi nộp phiếu trả giá người tham gia đấu giá phải xuất trình giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá).
- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc Lộ 1, Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An).
6. Đối tượng, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá.
- Đối tượng được tham gia đấu giá: Tổ chức và cá nhân thuộc đối tượng được giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất thì đăng ký tham gia đấu giá.
- Điều kiện được tham gia đấu giá: Tổ chức và cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ điều kiện như sau:
+ Đối với cá nhân: Cá nhân trong cùng một hộ gia đình chỉ được một người đăng ký tham gia đấu giá.
+ Đối với tổ chức: Cùng một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; trường hợp có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một tổng Công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợp tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá.
 + Tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 thì được đăng ký tham gia đấu giá.
- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam theo quy định và không thuộc  đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định) cho người thay thế mình tham gia đấu giá.
Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:
* Đối với cá nhân:
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu)
- Bản sao CMND hoặc giấy tờ thay thế khác.
- Bản sao hộ khẩu.
- Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền).
* Đối với tổ chức:
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu)
- Bản sao CMND hoặc giấy tờ thay thế khác của người đại diện theo pháp luật.
- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư.
- Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật (trường hợp ủy quyền)
7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
- Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút, ngày 14/5/2021.
- Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An).
8. Hình thức, phương thức và cách thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Kết hợp hai hình thức trong một cuộc đấu giá. Vòng 01 đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Vòng 02 đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá.
- Cách thức trả giá:
* Vòng 01 (đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp): Người tham gia đấu giá khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá được phát 01 phiếu trả giá. Người tham gia đấu giá phải ghi vào phiếu trả giá với một mức giá cao hơn giá khởi điểm ít nhất bằng một bước giá (Giá khởi điểm + tối thiểu một bước giá), sau đó dán niêm phong và bỏ vào thùng phiếu tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam.
+ Nếu cuộc đấu giá chỉ có 01 phiếu trả giá thì Đấu giá viên không tổ chức cuộc đấu giá (Đấu giá không thành).
+ Nếu cuộc đấu giá có 02 phiếu trả giá hợp lệ thì chọn cả 02 phiếu tham gia đấu giá tiếp.
+ Nếu cuộc đấu giá có dưới 10 phiếu trả giá sẽ chọn 03 phiếu trả giá hợp lệ từ cao nhất trở xuống để tham gia đấu giá tiếp.
+ Nếu cuộc đấu giá có từ 10 phiếu trả giá trở lên sẽ chọn 05 phiếu trả giá hợp lệ từ cao nhất trở xuống để tham gia đấu giá tiếp.
+ Các phiếu trả giá khác sẽ bị loại khỏi vòng đấu thứ 02.
+ Ghi chú: Trường hợp cuộc đấu giá có nhiều phiếu trả giá cao, hợp lệ và bằng nhau thì Đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra đủ số lượng theo quy định như trên để tham gia đấu giá tiếp vòng 02.
* Vòng 02 (đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá): Người tham gia đấu giá được chọn để đấu giá Vòng 02 sẽ tiếp tục tham gia đấu giá với hình thức trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
+ Giá cao nhất của Vòng 01 là giá khởi điểm của Vòng trả giá thứ 02.
+ Người tham gia đấu giá có nhu cầu tham gia trả giá tiếp thì phải trả giá cao hơn giá khởi điểm ít nhất bằng 01 bước giá theo quy định. Sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người tham gia trả giá tiếp thì Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.
+ Trường hợp tại vòng 02 không có người tham gia trả giá tiếp thì người trả giá cao nhất tại vòng 01 là người trúng đấu giá. Nếu vòng 01 có nhiều người trả giá cao nhất và bằng nhau thì Đấu giá viên tổ chức bắt thăm để chọn ra người trúng đấu giá.
Lưu ý:
Người mua trúng đấu giá tự liên hệ làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng sang tên đối với tài sản mua trúng đấu giá.
Thông báo thay cho Thư mời tham gia đấu giá. Trường hợp không có khách hàng đăng ký mua tài sản Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An sẽ có thông báo cho các bên biết./.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: