Sign In

TB về tổ chức đăng ký bán đấu giá tài sản số 31 của CHV Chi cục THADs huyện Đức Huệ, Long An

19/04/2021

Căn cứ thông báo số 19/TB.CCTHADS ngày 12 tháng 04 năm 2021 của Chi cục THADS huyện Đức Huệ về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.
Căn cứ kết quả hồ sơ đăng ký tham gia bán đấu giá tài sản.
Căn cứ kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.
Đã hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu gia đấu giá tài sản. Chi cục THADS huyện Đức Huệ tiếp nhận 01 (một) hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm:
  • Doanh nghiệp đấu giá Tư nhân Đông Á.
Sau khi kiểm tra hồ sơ năng lực và các tiêu chí quy định tại thông báo số 19/TB.CCTHADS ngày 12/04/2021 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của chi cục THADS huyện Đức Huệ. Chi cục trưởng chi cục THADS huyện Đức Huệ phê duyệt chọn Doanh nghiệp đấu giá Tư nhân Đông Á là tổ chức đấu giá đủ điều kiện bán đấu giá tài sản của ông Lê Văn Hải, sinh năm 1976, bà Trần Kha Ly, sinh năm 1977 Địa chỉ: Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.    
Giá khởi điểm là:  803.250.000 đồng  (Tám trăm lẻ ba triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng)
Lý do lựa chọn: Doanh nghiệp đấu giá Tư nhân Đông Á là tổ chức bán đấu giá đáp ứng các tiêu chí lựa chọn để tổ chức bán đấu giá tài sản theo quy định.
Chi cục THADS huyện Đức Huệ thông báo đến Doanh nghiệp đấu giá Tư nhân Đông Á và các đương sự biết./.
Các tin đã đưa ngày: