Sign In

TB về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá số 277 của CHV Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa - Long An

19/04/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, địa chỉ: khu phố 3 thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá thi hành án như sau:
       1/ Tài sản thẩm định giá:
       + Thửa đất số 728, tờ bản đồ số 5a, diện tích 147 m2, loại đất RSX.
       + Thửa đất số 407, tờ bản đồ số 5, diện tích 1.400 m2, loại đất RSX.
       + Thửa đất số 415, tờ bản đồ số 5a, diện tích 772 m2, loại đất RSX.
        + Thửa đất số 422, tờ bản đồ số 5a, diện tích 249 m2, loại đất ODT. Các thửa đất trên đều tọa lạc tại khu phố 1, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX 739612, BX 739613, BX 739614, BX 739615  được UBND huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An Cấp ngày 09/12/2014. Giấy chứng nhận QSDĐ do bà Nguyễn Thị Huyền Thanh đứng tên quyền sử dụng. Công trình xây dựng trên đất gồm đài nước kết cấu làm bằng cột bê tông cốt thép đứng cao 6m, chiều ngang 2,5m, sàn bê tông cốt thép 2,5m x2,5m x 0,01m = 0,05m3. Tổng giá trị quyền sử dụng đất, công trình và cây trông trên đất.
       2/ Các yêu cầu đối với tổ chức thẩm định giá:
       2.1. Là tổ chức thẩm định giá được bộ tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.
       2.2. Thời gian thành lập của tổ chức thẩm định giá, kinh nghiệm thẩm định giá các tài sản tương tự tài sản kê biên trong thời hạn 06 tháng gần nhất; có ít nhất 02 thẩm định viên về giá trở lên đủ năng lực thẩm định giá loại tài sản cần thẩm định.
       2.3. Mức giá thẩm định rõ ràng, công khai được nêu rõ khi nộp hồ sơ tham gia thẩm định.( Kèm theo biểu giá dịch vụ thẩm định giá của Doanh nghiệp đã được niêm yết công khai theo quy định).
       2.4. Có kế hoạch để tổ chức thẩm định giá. ( Thời gian thực hiện, ban hành chứng thư).
       2.5. Có phương án giải quyết khiếu nại, tố cáo về giá; giải trình và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định giá và các thông tin cần thiết khác; chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp có lỗi, thẩm định giá sai.
       3. Thời gian nộp hồ sơ trong 02 ngày làm việc liên tiếp kể từ ngày đăng cổng thông tin điện tử của Cục Thi hảnh án dân sự tỉnh Long An. Tổng cục Thi hành án dân sự về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá.
       4. Thành phần hồ sơ: Văn bản tham gia ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản; Hồ sơ năng lực của Tổ chức thẩm định giá; biểu phí thẩm định; các tài liệu chứng minh số lượng thẩm định giá viên, hồ sơ đã thẩm định tài sản cùng loại với tài sản kê biên.
       5. Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại phòng Văn thư Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa.
       Lưu ý: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa sẽ không hoàn trả lại hồ sơ đối với tổ chức thẩm định giá không được lự chọn.
      Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo để các tổ chức thẩm dịnh giá tài sản đáp ứng đủ yêu cầu được biết và nộp hồ sơ đăng ký theo quy định. 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: