Sign In

Chi cục THADS huyện Châu Thành Thông báo v/v bán đấu giá tài sản (lần 4) số 311/TB-CCTHADS ngày 14/6/2022

16/06/2022

Căn cứ các Bản án, Quyết định số 55/2019/QĐST-DS ngày 08/10/2019 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Long An, số 56/2019/QĐST-DS ngày 08/10/2019 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Long An và số 04/2020/QĐ-PT ngày 27/4/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;
Căn cứ các Quyết định thi hành án số 809/QĐ-CCTHADS ngày 17/7/2020 và số 872/QĐ-CCTHADS ngày 21/7/2020; số 406/QĐ-CCTHADS ngày 21/01/2021, số 723/QĐ-CCTHADS ngày 02/6/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 05/QĐ-CCTHADS ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
Căn cứ kết quả thẩm định giá theo chứng thư thẩm định giá số 502.2021.VT.HS ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Việt Tín;
Căn cứ thông báo số 32/ĐG-MNAS ngày 04/5/2022 của doanh nghiệp đấu giá tư nhân Miền Nam . 
Căn cứ thông báo số 226/TB-CCTHADS ngày 16/5/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành .
Căn cứ Quyết định giảm giá tài sản ( lần 3 ) số 09/QĐ-CCTHADS ngày 03   tháng 6 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành.
Căn cứ công văn số 271/CCTHADS ngày 03/6/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An về việc ủy quyền bán đấu giá tài sản lần 4;
Căn cứ Thông báo số 56/TBĐG.MNAS ngày 13/6/2022 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Miền Nam về việc bán đấu giá tài sản (lần 4);
Ngày 13/6/2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An ký phụ lục hợp đồng với Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Miền Nam tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án của ông Nguyễn Duy Khang và bà Trương Thị Tiềm, địa chỉ: số 555/1, ấp 1, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An thông báo tài sản được tổ chức bán đấu giá: công trình xây dựng trên đất, nhà kho, tài sản máy móc và các thiết bị có trong kho cụ thể như sau:
1. Nhà kho: Kết cấu: Móng bê tông cót thép, cột thép,vì kèo thép, nền bê tông xi măng, mái lợp tôn, vách tôn, có 04 cửa sắt tự động. Diện tích: 2.065 m2. Hệ thống điện nằm trong nhà kho kèm theo 33 cái bóng đèn. Trong kho có phòng làm việc: kết cấu khung cột nhôm, vách nhôm + kính, mái tôn, 01 máy lạnh hiệu GEE 01 mã lực. Kích thước : 4,6m x 3,6m x 2,5m (chiều cao).
2. Kho lạnh nằm trong nhà kho: có 05 kho lạnh. Kết cấu: khung thép, vách tôn có bọc thép cách nhiệt, mỗi kho lạnh có 02 buồng lạnh. Riêng kho số 04, số 05 có 03 buồng lạnh. Kích thước: 66m x 8,5m x 4,65m. Diện tích: 561 m2.  Tổng thể tích 2.608,65 m3.
Tài sản trên của ông Nguyễn Duy Khang và bà Trương Thị Tiềm.
Tài sản trên tọa lạc tại  số 555/1, ấp 1, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
Giá khởi điểm là 6.665.729.400 đồng (Sáu tỷ sáu trăm sáu mươi lăm triệu bảy trăm hai mươi chín ngàn bốn trăm đồng).
Tiền đặt trước (tương đương 15% GKĐ): 999.860.000 đồng (Chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng).
Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng ( Năm trăm nghìn đồng)/hồ sơ.
Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ, đóng tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:
- Thời gian phát hồ sơ, nhận đăng ký trong giờ hành chính: từ ngày 13/6/2022 đến 16 giờ ngày 22/7/2022, địa điểm: tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Miền Nam;
- Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính: từ ngày 13/6/2022 đến 16 giờ ngày 22/7/2022, địa điểm: tại nơi tọa lạc tài sản;
- Thời gian đóng tiền đặt trước: từ ngày 22/7/2022 đến 11giờ 30 phút ngày 26/7/2022.
- Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: dự kiến vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 27/7/2022 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Miền Nam, địa chỉ: số H – 06 đường số 1, Khu dân cư – Khu hành chính tỉnh, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An, điện thoại liên hệ: 0272. 3 570 568.
Tại khoản 5 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định: “Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.”
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An thông báo đến các đương sự, các cá nhân, tổ chức có liên quan biết và thực hiện theo luật định./.
Các tin đã đưa ngày: