Sign In

Chi cục THADS huyện Bến Lức Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 403/TB-CCTHADS ngày 05/9/2022

06/09/2022

Căn cứ Luật THADS được sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016;
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;
Căn cứ Bản án, Quyết định 199/2020/QĐST-DS ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, TPHCM;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 759/QĐ-CCTHA ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 760/QĐ-CCTHA ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức; 
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 20/QĐ-CCTHADS ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức;
Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Công ty TNHH Thẩm định giá Nova;
Do các đương sự không thỏa thuận được về tổ chức bán đấu giá nên Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Lê Hoàng Hiển – sinh năm 1981 và bà Nguyễn Thị Thùy Linh – sinh năm 1992. Địa chỉ: B6/101 A1 đường D2 ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
1. Tên người có tài sản đấu giá:
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức, Long An. Địa chỉ: đường Võ Công Tồn, khu phố 3, thị trấn Bến Lức, huyện bến Lức, Long An.
2. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất thuộc thửa 661; tờ bản đồ số 15; diện tích thực tế 951,1m2 (giảm 48,9m2 so với diện tích trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS 463353 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Long An cấp ngày 12/7/2019 do bà Nguyễn Thị Thùy Linh đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), loại đất LUC, tọa lạc tại ấp 5, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. (Vị trí và tứ cận theo Mảnh trích đo địa chính số 342-2022 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Bến Lức duyệt ngày 10/6/2022).
3. Giá khởi điểm của tài sản là: 886.878.000đ (Tám trăm tám mươi sáu triệu, tám trăm bảy mươi tám ngàn đồng).
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá: Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn phải là tổ chức đấu giá có đầy đủ tiêu chí quy định tại Điều 3 và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
5. Hồ sơ của tổ chức đấu giá:
Hồ sơ của tổ chức đấu giá gồm: Văn bản đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản; hồ sơ năng lực và các tài liệu khác có liên quan.
Tổ chức đấu giá tài sản cung cấp bản chính hoặc sao y bản chính các giấy tờ, tài liệu do tổ chức mình ban hành; cung cấp bản sao có chứng thực các giấy tờ, tài liệu khác không do tổ chức mình ban hành. Cơ quan THADS không hoàn trả hồ sơ đối với tổ chức đấu giá tài sản không được lựa chọn,
6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức bán đấu giá:
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc liên tiếp kể từ thời điểm đăng thông báo.
Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Địa chỉ: đường Võ Công Tồn, khu phố 3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Điện thoại: 0272.3.871.321 – 0272.3.636.930.
Các tin đã đưa ngày: