Sign In

Chi cục THADS huyện Đức Hoà Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần thứ 2) số 927/TB-CCTHADS ngày 19/9/2022

03/10/2022

- Căn cứ Bản án số: 291/2018/HS-PT  ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Bản án số: 56/2018/HS-ST ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quyết định thi hành án số: 2583/QĐ-CCTHADS ngày 07/7/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;
- Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số: 21/QĐ-CCTHADS ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
- Căn cứ chứng thư thẩm định giá ngày 10/5/2022 của Công ty TNHH thẩm định giá Nova;
- Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số: 96/TB-ĐG ngày 15/9/2022 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện huyện Đức Hòa đã ký hợp đồng với Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong để bán đấu giá tài sản sau:
 1. Tài sản đấu giá:
       Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 2636, tờ bản đồ số 03, tọa lạc tại ấp 1B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tài sản trên của ông Vũ Minh Hải và bà Vũ Thị Mỹ Linh (Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa 2636  theo GCN QSDĐ số BU635055 vào sổ cấp GCN CH00332 ngày 25/06/2014 do UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cấp cho ông Nguyễn Khắc Hạnh, cập nhật chuyển nhượng cho ông Vũ Minh Hải ngày 21/10/2019).
 1. Đặc điểm của tài sản:
 • Thuộc thửa đất số 2636, diện tích 3.561 m2, loại đất CLN, tờ bản đồ số 03.
 1. Nguồn gốc tài sản:
Tài sản trên của ông Vũ Minh Hải và bà Vũ Thị Mỹ Linh do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa kê biên đảm bảo thi hành theo Bản án số 56/2018/HS-ST  ngày 09/02/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Bản án số 291/2018/HS-PT ngày 30/05/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh.
 1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
 
 
 • Giá khởi điểm tài sản: 3.238.076.700 đồng (Ba tỷ, hai trăm ba mươi tám triệu, không trăm bảy mươi sáu ngàn, bảy trăm đồng).
+ Tiền đặt trước (20%): 647.615.340 đồng (Sáu trăm bốn mươi bảy triệu, sáu trăm mười lăm ngàn, ba trăm bốn mươi đồng).
 •  Hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.
 1. Thời gian xem tài sản, đăng ký, nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá và địa điểm đăng ký, tổ chức đấu giá:
 • Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính: từ ngày 16/09/2022 đến 16h00 ngày 25/10/2022. Địa chỉ: tại nơi tọa lạc tài sản.
 • Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính: từ ngày 16/09/2022 đến 16h00 ngày 25/10/2022. Địa điểm đăng ký: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, Long An.
 • Thời gian nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 25/10/2022  đến 16h00 ngày 27/10/2022.
 • Tổ chức cuộc đấu giá: ngày 28/10/2022 (dự kiến lúc 10h00).
 1. Ghi chú:
 • Tài sản đấu giá là tài sản thi hành án, trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.
 • Người trúng đấu giá tự liên hệ các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng của tài sản trúng đấu giá theo quy định.
 1. Phương thức, hình thức đấu giá:
 •  Phương thức trả giá lên.
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá kết hợp 02 hình thức trong một cuộc đấu giá -  hình thức đấu giá bỏ phiếu gián tiếp ở giai đoạn 01 khi đăng ký tham gia đấu giá và hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá ở giai đoạn 02.
 1. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.
Điều kiện và cách thức đăng ký: Tất cả khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký khi tuân thủ quy định tại điều 38 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của điều 38 của Luật đấu giá tài sản. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danhTiên Phong ban hành; kèm theo bản sao y giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân và hộ khẩu,… nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định.
 
 
 
 1. Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, Long An.
 2. Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong.
  • Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, tỉnh Long An.
  • Điện thoại: 0272.3 581.359       Fax: 0272. 3 581.337
  • Email: daugiatienphong@gmail.com
  • Website:daugiatienphong.com.
- Chấp hành viên: Lương Văn Minh. Điện thoại: 0907146179./.
Các tin đã đưa ngày: