Sign In

Cục THADS tỉnh Long An Thông báo bán đấu giá tài sản số 634/TB-THADS ngày 28/12/2022

29/12/2022

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung  năm 2014;
Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Bản án, Quyết định số 1128/2017/QĐST-KDTM ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 248/QĐ-CCTHADS ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 27/2022/HĐ-DVĐGTS ngày 26/12/2022 giữa Cục THADS tỉnh Long An và DN đấu giá tư nhân Long An;
Cục Thi hành án dân sự tỉnh thông báo bán đấu giá tài sản vụ Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu cụ thể như sau:
1. Tài sản đấu giá:
S
TT
Hạng mục Đvt Số lượng Giá khởi điểm 
(đồng)
Tài sản theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản  số 01/2013/HĐTC-72489 ngày 04/10/2013 2.644.243.823  
Chi tiết:
1 Máy kiểm tra áp lực bên trong ống thép Phi 114 Cái 1 582.063.289  
2 Máy gọt đầu ống thép Phi 114 Cái 1 475.634.240  
3 Máy kiểm tra áp lực bên trong ống thép Phi 219 Cái 1 873.094.933  
4 Máy gọt đầu ống thép Phi 219 Cái 1 713.451.361
Một số máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 05/2013/HĐTC/72489 ký ngày 10/12/2013 284.720.825
Chi tiết:
1 Máy phun kẽm Bộ 1 12.767.301  
2 Máy phun kẽm (hoạt động bằng điện) Cái 1 87.209  
3 Máy sấy khô không khí FUSHENG Bộ 1 7.182.749  
4 Súng phun kẽm Bộ 1 58.953.529  
5 Súng phun kẽm Bộ 3 176.860.589  
6 Máy mài đường hàn Bộ 3 20.931  
7 Máy cắt ống Cái 1 28.848.517  
Một số máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 04/2013/HĐTC-72489 ký ngày 09/12/2013 67.077.544           
 
Chi tiết:
1 Máy nén khí 15HP Bộ 1 9.748.019  
2 Cân điện tử treo 10 tấn Cái 1 24.419  
3 Tủ điều khiển súng phun kẽm Bộ 1 12.558.262  
4 Máy in phun Linx 4900 (Kèm phụ kiện) Bộ 1 17.859.861 
5 Máy in phun Linx 4900 (Kèm phụ kiện) (hư hỏng, không sử dụng được)  
 
Bộ
 
3 104.650
6 Board điều khiển  động cơ DC Cái 1 8.720  
7 Quạt hút công nghiệp 3HP Cái 1 2.093.000  
8 Quạt hút công nghiệp 3HP Cái 1 2.093.000  
9 Quạt hút công nghiệp 5.5HP Cái 1 7.325.499  
10 Quạt hút công nghiệp 5HP Cái 1 1.831.375  
11 Bình chứa khí 2000L Bộ 1 7.915.685  
12 Container Cái 1 5.515.054  
             
                                                                 
Ghi chú:
-  Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật và hiện trạng tài sản được mô tả trong Chứng thư thẩm định giá.
-  Đấu giá riêng từng tài sản. 
2. Giá khởi điểm của tài sản:
- Giá khởi điểm tài sản (Theo Hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 01/2013/HĐTC-72489 ký ngày 04/10/2013) là: 2.644.243.823đ (Hai tỷ sáu trăm bốn mươi bốn triệu hai trăm bốn mươi ba ngàn tám trăm hai mươi ba đồng).
- Giá khởi điểm tài sản (Một số máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 05/2013/HĐTC/72489 ký ngày 10/12/2013) là: 284.720.825đ (Hai trăm tám mươi bốn triệu bảy trăm hai mươi ngàn tám trăm hai mươi lăm đồng).
- Giá khởi điểm tài sản (Một số máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 04/2013/HĐTC-72489 ký ngày 09/12/2013) là: 67.077.544đ (Sáu mươi bảy triệu không trăm bảy mươi bảy ngàn năm trăm bốn mươi bốn đồng).
Ghi chú:  Giá khởi điểm tài sản trên chưa bao gồm thuế, phí và các lệ phí liên quan.   
 
3. Tiền đặt trước:
- Tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá tài sản (Theo Hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 01/2013/HĐTC-72489 ký ngày 04/10/2013) là: 396.636.000đ (Ba trăm chín mươi sáu triệu sáu trăm ba mươi sáu ngàn đồng).
-  Tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá tài sản (Một số máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 05/2013/HĐTC/72489 ký ngày 10/12/2013) là: 42.708.000đ (Bốn mươi hai triệu bảy trăm lẻ tám ngàn đồng).
-  Tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá tài sản (Một số máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 04/2013/HĐTC-72489 ký ngày 09/12/2013) là: 10.061.000đ (Mười triệu không trăm sáu mươi một ngàn đồng).
4. Tiền mua hồ sơ đấu giá:
- Tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản (Theo Hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 01/2013/HĐTC-72489 ký ngày 04/10/2013) là: 500.000đ/hồ sơ.
- Tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản (Một số máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 05/2013/HĐTC/72489 ký ngày 10/12/2013) là: 200.000đ/hồ sơ.
- Tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản (Một số máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 04/2013/HĐTC-72489 ký ngày 09/12/2013) là: 150.000đ/hồ sơ.
5. Hình thức và phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá và trả giá lên.
6. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút, ngày 16/01/2023.
-  Địa điểm xem tài sản: Tại nơi để tài sản (Lô B15- B21 Khu Công nghiệp Phú An Thạnh, đường tỉnh 830, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).
7. Thời gian và địa điểm bán hồ sơ đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút, ngày 16/01/2023.
Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Tại trụ sở Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An. Địa chỉ: 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
8. Thời gian và hình thức nhận tiền đặt trước:
 - Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ ngày 16/01/2023 đến chậm nhất lúc 16 giờ 30 phút, ngày 18/01/2023.
-  Hình thức nhận tiền đặt trước: Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp tiền hoặc chuyển chuyển tiền vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
9. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:
- Thời gian tổ chức đấu giá: Ngày 19/01/2023, cụ thể như sau:
 
 
 
+ Lúc 08 giờ 30 phút, đấu giá tài sản (Theo Hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 01/2013/HĐTC-72489 ký ngày 04/10/2013).
+ Lúc 09 giờ 30 phút, đấu giá tài sản (Một số máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 05/2013/HĐTC/72489 ký ngày 10/12/2013).
+ Lúc 10 giờ 30 phút, đấu giá tài sản (Một số máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 04/2013/HĐTC-72489 ký ngày 09/12/2013).
- Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An. Địa chỉ: 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
   Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên, muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ và đăng ký tại: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An - số 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0907148393.
(Đính kèm thông báo số 27/2022/TB –BĐGTS ngày 27/12/2022 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An).
Ghi chú:
* Đối với người mua được tài sản đấu giá: Người mua được tài sản đấu giá liên hệ với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản và phải nộp các khoản lệ phí, thuế đối với nhà nước theo qui định của pháp luật; chịu mọi chi phí có lên quan đến việc bốc dỡ, di dời tài sản ra khỏi nơi để tài sản và nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng.
* Đối với người phải thi hành án: Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết (Theo khoản 5, Điều 101 Luật thi hành án dân sự). 
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An thông báo cho người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết.
Thông báo này thay cho thư mời dự đấu gía./.
Các tin đã đưa ngày: