Sign In

Thông báo bán đấu giá tài sản số 166

10/12/2018

Thông báo bán đấu giá tài sản của Chi cục THADS tp Tân An
gồm Quyền sử dụng đất, công trình và tài sản gắn liền với đất tại phường 5 tp Tân An
tổng giá khởi điểm 8.686.049.880đ 
Thời gian tổ chức bán đấu giá ngày 17/02/2019
Chi tiết xem thêm tại file đính kèm
Các tin đã đưa ngày: