Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An, Thông báo bán đấu giá tài sản

31/05/2023

Thông báo số 397/TB-CCTHADS ngày 30 tháng 5 năm 2023 về việc bán đấu giá tài sản vụ Trần Văn Toản, Trần Kim Sơn; Địa chị: Số nhà 308/1, ấp Phú Tây A, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An
Các tin đã đưa ngày: