Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thông báo bán đấu giá tài sản (lần 1) số 123/TB-THADS ngày 31.01.2024 vụ Huỳnh Văn Hồng

31/01/2024

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản
Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Bản án số 74/2022/DSST ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Bản án số 81/2022/DSST ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 47/QĐ-CCTHA ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 66/QĐ-CCTHA ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 48/QĐ-CCTHA ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 67/QĐ-CCTHA ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 18/QĐ-CCTHADS ngày 20 tháng 06 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 08/2024/HĐ-DVĐGTS ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An;
Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số 08/2024/TB-BĐGTS  ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An;
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
a) Tên Công ty đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
Địa chỉ: Số 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Điện thoại: 0907 148 393         
Email: daugialongan@gmail.com.
b) Tài sản bán đấu giá gồm:
1/ Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất thuộc thửa đất số 149, tờ bản đồ số 4, loại đất lúa, diện tích 1.105,3m2 tọa lạc tại ấp An Hòa 1, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An theo mảnh trích đo địa chính số 2883 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Thủ Thừa duyệt ngày 15/12/2023 do ông Huỳnh Văn Hồng đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2/ Quyền sử dụng đất thuộc các thửa đất số 169, tờ bản đồ số 4, loại đất lúa, diện tích 787,2m2 tọa lạc tại ấp An Hòa 1, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An theo mảnh trích đo địa chính số 2882 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Thủ Thừa duyệt ngày 15/12/2023 do ông Huỳnh Văn Hồng đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
3/ Quyền sử dụng đất thuộc các thửa đất số 176, tờ bản đồ số 4, loại đất lúa, diện tích 2.849,5m2 tọa lạc tại ấp An Hòa 1, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An theo mảnh trích đo địa chính số 2884 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Thủ Thừa duyệt ngày 15/12/2023 do ông Huỳnh Văn Hồng đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 28/02/2024 và ngày 29/02/2024 (Liên hệ trước để được hướng dẫn đi xem). Địa chỉ: Tại vị trí các thửa đất.
d) Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30 phút, ngày 12/3/2024.
- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: Số 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Thời gian nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30 phút, ngày 12/3/2024.
- Địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: Số 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
đ) Giá khởi điểm:
- Giá khởi điểm QSDĐ và cây trồng trên đất thuộc thửa đất số 149 là: 877.728.000 đồng.
- Giá khởi điểm QSDĐ thuộc thửa đất số 169 là: 298.813.000 đồng.
- Giá khởi điểm QSDĐ thuộc thửa đất số 176 là: 1.026.889.000 đồng.
Tổng giá khởi điểm bán đấu giá tài sản (làm tròn): 2.203.430.000 đồng (Hai tỷ hai trăm lẻ ba triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, thời gian nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính:
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản:
+ QSDĐ và cây trồng trên đất thuộc thửa đất số 149 là: 500.000 đồng/hồ sơ.
+ QSDĐ thuộc thửa đất số 169 là: 200.000 đồng/hồ sơ.
+ QSDĐ thuộc thửa đất số 176 là: 500.000 đồng/hồ sơ.
- Tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản:
+ QSDĐ và cây trồng trên đất thuộc thửa đất số 149 là: 131.659.000 đồng.
+ QSDĐ thuộc thửa đất số 169 là: 44.822.000 đồng.
+ QSDĐ thuộc thửa đất số 176 là: 154.033.000 đồng.
Tổng số tiền đặt trước tham gia đấu giá là: 330.514.000 đồng.
- Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ ngày 12/3/2024 đến 16 giờ 30 phút, ngày 14/3/2024.
- Hình thức nhận tiền đặt trước: Người đăng ký đấu giá trực tiếp nộp tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
g) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản phải đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ để mua hồ sơ tham giá đấu giá và điền các thông tin vào giấy đăng ký tham gia đấu giá tài sản. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm có: Quy chế cuộc đấu giá, giấy đăng ký tham gia đấu giá, phiếu thông tin về tài khoản để người đăng ký nộp tiền đặt trước và giấy tờ có liên quan đến tài sản đấu giá.
- Khi đăng ký tham gia đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp các giấy tờ có liên quan như sau: CCCD (02 bản phô tô và kèm theo bản chính để đối chiếu) và giấy xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp của UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (Bản chính).
h) Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Ngày 15/3/2024, cụ thể như sau:
+ QSDĐ và cây trồng trên đất thuộc thửa đất số 149: Lúc 09 giờ 30 phút.
+ QSDĐ thuộc thửa đất số 169: Lúc 10 giờ 15 phút.
+ QSDĐ thuộc thửa đất số 176: Lúc 11 giờ 00 phút.
- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức trả giá lên.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An , địa chỉ: : Số 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
* Đối với người phải thi hành án:
 
Ông Huỳnh Văn Hồng, sinh năm: 1963 và bà Võ Thị Hiếu, sinh năm: 1964, địa chỉ: ấp An Hòa 1, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; tiền nợ thuế sử dụng đất, nợ thuế nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có).
Trước khi mở cuộc bán đấu giá tài sản kê biên 01 (một) ngày làm việc, Huỳnh Văn Hồng, sinh năm: 1963 và bà Võ Thị Hiếu, sinh năm: 1964, địa chỉ: ấp An Hòa 1, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An có quyền nhận lại tài sản gồm:
1/ Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất thuộc thửa đất số 149, tờ bản đồ số 4, loại đất lúa, diện tích 1.105,3m2 tọa lạc tại ấp An Hòa 1, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An theo mảnh trích đo địa chính số 2883 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Thủ Thừa duyệt ngày 15/12/2023 do ông Huỳnh Văn Hồng đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2/ Quyền sử dụng đất thuộc các thửa đất số 169, tờ bản đồ số 4, loại đất lúa, diện tích 787,2m2 tọa lạc tại ấp An Hòa 1, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An theo mảnh trích đo địa chính số 2882 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Thủ Thừa duyệt ngày 15/12/2023 do ông Huỳnh Văn Hồng đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
3/ Quyền sử dụng đất thuộc các thửa đất số 176, tờ bản đồ số 4, loại đất lúa, diện tích 2.849,5m2 tọa lạc tại ấp An Hòa 1, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An theo mảnh trích đo địa chính số 2884 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Thủ Thừa duyệt ngày 15/12/2023 do ông Huỳnh Văn Hồng đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Nếu ông Huỳnh Văn Hồng, sinh năm: 1963 và bà Võ Thị Hiếu, sinh năm: 1964, địa chỉ: ấp An Hòa 1, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá, hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa thông báo cho ông Huỳnh Văn Hồng, sinh năm: 1963 và bà Võ Thị Hiếu, sinh năm: 1964, địa chỉ: ấp An Hòa 1, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An biết./.
Các tin đã đưa ngày: