Sign In

Chi cục THADS huyện Đức Hòa thông báo BDDGTS vụ Nguyễn Thị Diệp Thúy số: 74/TB-CCTHADS ngày 06/2/2024

06/02/2024

Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
   Căn cứ Bản án số: 143/2022/DS-ST ngày 20/5/2022 của Tòa án nhân dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 1225/QĐ-CCTHADS ngày 02/02/2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 1226/QĐ-CCTHADS ngày 02/02/2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số: 18/QĐ-CCTHADS ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số: Vc 78/23/BĐS-LAHA ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và thẩm định giá LAHA;
Căn cứ Quyết định số: 24/QĐ-CCTHADS ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa “về việc giảm giá lần thứ 02)
Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số: 40/TB-ĐG ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong;
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên của bà Nguyễn Thị Diệp Thúy, sinh năm: 1972, địa chỉ: 130 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh như sau:
            a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276, Quốc Lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
            b) Tên tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất diện tích 164 m2, loại đất ONT, thuộc thửa số 1395, tờ bản đồ số 6, tọa lạc tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (Tài sản trên của bà Nguyễn Thị Diệp Thúy được kê biên, bán đấu giá để đảm bảo thi hành án).
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ tết Nguyên đán): từ ngày 02/02/2024 đến 17 giờ ngày 11/3/2024. Địa điểm: tại nơi tọa lạc ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ tết Nguyên đán): từ ngày 02/02/2024 đến 17 giờ ngày 11/3/2024; địa điểm đăng ký: Công ty đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.    
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.099.417.900 đồng (Một tỷ không trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm mười bảy ngàn, chín trăm đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ.
- Tiền đặt trước (20%): 219.883.580 đồng. Thời hạn nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 11/3/2024 đến 11 giờ 30, ngày 13/3/2024.    
 
 
 
 
g) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính và đủ điều kiện được tham gia đăng ký tham gia đấu giá khi tuân thủ quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản: 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của Điều 38 Luật đấu giá tài sản. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành; bản sao y giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc phô tô kèm bản chính để đối chiếu, ... nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định. Tuân thủ theo quy chế cuộc đấu giá số: 308/QC-TP ngày 23/11/2023 do Công ty đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành.      
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian: ngày 14/3/2024 (vào lúc 08 giờ 30 phút).
- Địa điểm: hội trường Công ty đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức trả giá lên. 
            Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại: Công ty đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 02723581359.
Lưu ý: giá khởi điểm tài sản trên chưa bao gồm thuế, phí và các lệ phí liên quan; người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản và phải nộp các khoản phí, lệ phí, thuế theo quy định của pháp luật.   
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá./.
 
  Nơi nhận:
   - Các đương sự;
   - UBND xã Mỹ Hạnh Nam;
   - Viện kiểm sát nhân dân huyện;
   - Kế toán nghiệp vụ;
   - Trang thông tin điện tử của Cục THADS;
   - Lưu: VT, CCTHADS.
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
               
                    Nguyễn Văn Hiếu
 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: