Sign In

THÔNG BÁO Về việc bán đấu giá tài sản số: 79/TB-THADS ngày 17 tháng 01 năm 2024 vụ Lê Văn Việt , địa chỉ: Ấp Đông Hòa, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (CHV Trần Minh Đức)

15/02/2024

Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
    
Căn cứ các quyết định thi hành án số 507/QĐ-CCTHADS, số 508/QĐ-CCTHADS, số 509/QĐ-CCTHADS, số 510/QĐ-CCTHADS,số512/QĐ-CCTHADS, quyết định số 513/QĐ-CCTHADS,  cùng ngày 24/05/2022 và số 576/QĐ-CCTHADS, số 577/QĐ-CCTHADS, số 578/QĐ-CCTHADS cùng ngày 02/8/2022 và số 62/QĐ-CCTHADS ngày 12/10/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
Căn cứ Quyết định thi hành án số 03/QĐ-CCTHADS, ngày 28/10/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày  16/9/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
          Căn cứ kết quả thẩm định giá theo chứng thư thẩm định giá số Vc 62/23/BĐS-LAHA ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Tư vấn và Thẩm định giá LAHA.         
Căn cứ Thông báo bán đấu giá tài sản số 22/TB – ĐG ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Công Ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong         
Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
          a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản;
- Công Ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong         
          - Địa chỉ: Số 276 Qốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An
          b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá;
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất
* Trích đo địa chính số 35-2023 gồm:
Thửa đất số 10, tờ bản đồ số 6-3, diện tích 240 m2, loại đất ONT
Thửa đất tọa lạc tại Tuyến DCVL kênh 24, Ấp Đông Hòa, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Do ông Lê Văn Việt đứng tên quyền sử dụng đất.
* Công trình xây dựng trên đất:
- Nhà cấp 4 + Nhà chính: Có diện tích 135,2m2
- Mái che phía trước nhà chính: Có diện tích 56,8 m2
- Tường xây gạch: Có diện tích 24,4 m2
- Giá khởi điểm của lần bán đấu giá liền kề: 1.331.018.400đ
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá;
Từ ngày 19/01/2024 đến 17h ngày 26/02/2024
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá;
- Từ ngày 19/01/2024 đến 17h ngày 26/02/2024
- Công Ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong         
          - Địa chỉ: Số 276 Qốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.264.467.480 đồng(Một tỷ hai trăm sáu mươi bốn triệu bốn trăm sáu mươi bảy ngàn bốn trăm tám mươi đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước;
- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng 01 hồ sơ
- Tiền đặt trước 20%(252.893.496 đồng)
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá;
Từ ngày 26/02/2024 đến 11h 30 phút, ngày 28/02/2024
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá;
Từ ngày 29/02/2024 (vào lúc13h 45 phút)
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá;
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá
- Phương thức trả giá lên
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại - Công Ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong         
          - Địa chỉ: Số 276 Qốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An
          -  Điện thoại: 02723.581.359
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: