Sign In

Chi cục THADS huyện Đức Hòa vụ Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Đức Lập số: 71/TB-CCTHADS ngày 02/2/2024

19/02/2024

Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
  Căn cứ Quyết định thi hành án số: 702/QĐ-CCTHADS ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 883/QĐ-CCTHADS ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 1507/QĐ-CCTHADS ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 15/QĐ-CCTHADS ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
  Căn cứ Thông báo về kết quả thẩm định giá tài sản số 690/TB-CCTHADS ngày 12 tháng 9 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Thông báo giá tài sản số: 41/TB-ĐG ngày 31/01/2024 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
          a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong. Địa chỉ trụ sở: Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
          b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:
* Quyền sử dụng đất thửa số 320, tờ bản đồ số 20, diện tích 751m2 loại đất xây dựng cơ sở y tế tọa lạc tại ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An do Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Đức Lập đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số BV 515043 do UBND tỉnh Long An cấp ngày 21/8/2014).
Tài sản gắn liền trên thửa đất gồm:
- Một căn nhà cấp 4 được xây dựng vào năm 1989, diện tích 155m2, có kết cấu: mái ngói + tole, đỡ mái bằng gỗ, vách tường, nền gạch tàu, cửa sổ.
- Cây trồng trên đất gồm:
+ Cây cao 35 cây.
+ Cây mít 01 cây.
+ Cây mai 02 cây.
+ Cây ổi 01 cây.
+ Cây khế 01 cây.
* Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa 314, tờ bản đồ số 20, diện tích 10.706m2 loại đất xây dựng cơ sở y tế tọa lạc tại ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An do Công ty TNHH Bệnh viện
đa khoa Đức Lập đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số BV 515044 do UBND tỉnh Long An cấp ngày 21/8/2014).
Tài sản gắn liền trên thửa đất gồm:
- Hàng rào tường gạch cao 0,7m, dày 0,2m, dài 188,2m, gồm 38 trụ rào bằng xi măng.
- Hàng rào gạch lốc, trụ xi măng, lưới B40 dài 233,6m.
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật­ và ngày nghỉ Tết Nguyên Đán): từ ngày 02/02/2024 đến 17h00 ngày 11/3/2024. Địa chỉ: tại nơi tọa lạc thửa đất – số 108 ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá: Thời gian bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật­ và ngày nghỉ Tết Nguyên Đán): từ ngày 02/02/2024 đến 17h00 ngày 11/3/2024. Địa điểm đăng ký: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, Long An.
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 54.194.811.833 đồng (năm mươi bốn tỷ một trăm chín mươi bốn triệu tám trăm mười một ngàn tám trăm ba mươi ba đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
- Hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.
- Tiền đặt trước (20%): 10.838.962.366 đồng (mười tỷ tám trăm ba mươi tám triệu chín trăm sáu mươi hai ngàn ba trăm sáu mươi sáu đồng).
g) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký khi tuân thủ quy định tại điều 38 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của điều 38 của Luật đấu giá tài sản. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành; kèm theo bản sao y giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc phôtô kèm theo bản chính để đối chiếu,… nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định.
- Tuân thủ theo quy chế số 41/QC-TP ngày 30/01/2024 do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá;
Tổ chức cuộc đấu giá: ngày 14/3/2024 (Vào lúc 10h30).
Địa điểm bán đấu giá: hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - Số 276 Quốc lộ 62, phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
        i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Phương thức trả giá lên.
- Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
          Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong.
Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, tỉnh Long An.
Điện thoại: 0272.3 581.359     Fax: 0272. 3 581.337
Chấp hành viên: Mai Minh Tân. Điện thoại: 0937093111.
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi án, tổ chức bán đấu giá./.
 
  Nơi nhận:
   - Các đương sự;
   - UBND xã Đức Lập Thượng;
   - Viện KSND huyện Đức Hòa;
   - Kế toán nghiệp vụ;
   - Trang thông tin điện tử của Cục THADS Long An;
   - Lưu: VT, HSTHA.
CHẤP HÀNH VIÊN
                                                                                                         Mai Minh Tân
Các tin đã đưa ngày: