Sign In

Chi cục THADS thành phố Tân An Thông báo về việc không có người đăng ký tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành số 214/TB-THADS ngày 07/02/2024

20/02/2024

THÔNG BÁO
Về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá
 hoặc bán đấu giá không thành
                  
          Kính gửi:
- Người được thi hành án: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, địa chỉ: số 194 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Người phải thi hành án: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư xây dựng dịch vụ tổng hợp Minh Anh, địa chỉ trụ sở: số 197 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (người có tài sản bảo lãnh thế chấp): ông Nguyễn Hữu Long, sinh năm 1977, địa chỉ: ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
 
Căn cứ Điều 104 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số: 64/2022/KDTM-ST ngày 28/7/2022 của Tòa án nhân dân Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 253/QĐ-CCTHADS ngày 22/11/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 254/QĐ-CCTHADS ngày 22/11/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản số: 10/QĐ-CCTHADS ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành tài sản (lần 5) số 82/2023/TBĐK ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo cho:
- Người được thi hành án: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, địa chỉ: số 194 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Người phải thi hành án: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư xây dựng dịch vụ tổng hợp Minh Anh, địa chỉ trụ sở: số 197 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (người có tài sản bảo lãnh thế chấp): ông Nguyễn Hữu Long, sinh năm 1977, địa chỉ: ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Nội dung:
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An đã ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản với Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An để tổ chức bán đấu giá tài sản (lần 5) của ông Nguyễn Hữu Long, sinh năm 1977, địa chỉ: ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (người có tài sản bảo lãnh thế chấp) theo thông báo số 82/2023/TBĐK ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An và thông báo số 1413/TB-THADS ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An.
Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An đã thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định pháp luật về đấu giá tài sản, nhưng hết thời hạn bán hồ sơ tham gia đấu giá lúc 16 giờ 30 phút ngày 30/01/2024 mà không có người mua hồ sơ tham gia đấu giá (thông báo số 82/2023/TBĐK ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành tài sản lần 5).
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo này các bên có quyền thỏa thuận về mức giảm giá tài sản hoặc người được thi hành án có quyền nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án. Nếu các bên không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được về mức giảm giá hoặc người được thi hành án không đồng ý nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án thì Chấp hành viên sẽ quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá.
Đồng thời thông báo cho các bên có quyền thỏa thuận về tổ chức bán đấu giá tài sản. Nếu các bên không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được về tổ chức bán đấu giá tài sản thì Chấp hành viên sẽ tiếp tục ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản với Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An để bán đấu giá tài sản theo qui định.
Vậy, thông báo để Người phải thi hành án, Người được thi hành án, Người quyền lợi, nghĩa vụ liên quan biết./.
Các tin đã đưa ngày: