Sign In

THÔNG BÁO số 326/TB-CCTHADS Về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành ngày 29/02/2024 của Chi cục THADS thị xã Kiến Tường

29/02/2024

THÔNG BÁO
Về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá
 hoặc bán đấu giá không thành
                 
Kính gửi:
- Ông Lê Thanh Điền, sinh năm 1987 và bà Phan Ngọc Phượng, sinh năm 1987; địa chỉ: Số 228, Quốc Lộ 62, Khu phố 1, Phường 3, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
- Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam – Chi nhánh Mộc Hóa; địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Mộc Hóa, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.
          Căn cứ khoản 1 Điều 104 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
          Căn cứ Bản án, Quyết định số: 21/2021/QĐST- DS ngày 07 tháng 07 năm 2021 của Tòa án nhân dân thị xã Kiến Tường;
 Căn cứ Quyết định thi hành án số 31/QĐ-CCTHADS ngày 15 tháng 10 năm 2021;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 04/QĐ-CCTHADS ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường;
Căn cứ Biên bản kê biên ngày 12 tháng 05 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số VC60/23/BĐS-LAHA ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Đầu Tư và Thẩm định giá LAHA;
Căn cứ Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành số 162/24/TP-CV ngày 28 tháng 02 năm 2024 Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong;
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thông báo cho:
Người được thi hành án :
 - Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam – Chi nhánh Mộc Hóa; địa chỉ:
Khu phố 2, thị trấn Mộc Hóa, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.
Người phải thi hành án :
- Ông Lê Thanh Điền, sinh năm 1987 và bà Phan Ngọc Phượng, sinh
 năm 1987; địa chỉ: Số 228, Quốc Lộ 62, Khu phố 1, Phường 3, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
                                                                                                                                                                              
 
 
 
          Nội dung: Thông báo số 31/TB-ĐG ngày 19/01/2024 của Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong về việc tổ chức đấu giá tài sản là:
- Quyền sử dụng đất:
   + Thửa đất số 1538 (cũ) 53(mới), diện tích 145,6m2, tờ bản đồ số 07(cũ) 10(mới), loại đất ở đô thị, tọa lạc tại Phường 3, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CĐ 494134, cấp ngày 13 tháng 05 năm 2016, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CS 00855 do ông Lê Thanh Điền và bà Phan Ngọc Phượng đứng tên quyền sử dụng;
       Tài sản gắn liền với đất gồm:
 + Căn nhà vách tường, mái tole xây dựng trên thửa đất số 1538, tọa lạc tại Phường 3, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;
 - Tài sản giá khởi điểm: 2.768.265.239 đồng (Hai tỷ bảy trăm sáu mươi tám triệu hai trăm sáu mươi lăm ngàn hai trăm ba mươi chín đồng).
Đến hết hạn đăng ký tham gia đấu giá không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản (Lúc 17 giờ 00 ngày 27 tháng 02 năm 2024).  
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo hoặc được tống đạt hợp lệ thông báo này mà các đương sự không thỏa thuận về mức giảm giá tài sản thì Chấp hành viên sẽ quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá theo quy định của pháp luật về thi hành án, mọi khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.
          Vậy, thông báo để bên phải thi hành án, bên được thi hành án biết./.
                                     
                                                                                CHẤP HÀNH VIÊN
  Nơi nhận:
- Đương sự;
-Viện KSND thị xã;
- Lưu: VT, HSTHA.
 
 
                                                                                            Đỗ Thị Thanh Trúc
 
Các tin đã đưa ngày: