Sign In

Chi cục THADS huyện Đức Hòa Thông báo BĐG TS vụ Nguyễn Thị Liêm số 164/TB-CCTHADS ngày 20/3/2024

22/03/2024

Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Bản án số: 331/2022/DS-PT ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An;
          Căn cứ Quyết định thi hành án số: 1065/QĐ-CCTHADS ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
          Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 25/QĐ-CCTHADS ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Công ty TNHH Thẩm định giá Nova.
Căn cứ Thông báo bán đấu giá số: 77/TB-ĐG ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
          a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong. Địa chỉ trụ sở: Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
          b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất thuộc một phần thửa số 1632 (thửa cũ), một phần thửa đất mới số 1550, tờ bản đồ số 4 (tờ bản đồ cũ) tờ bản đồ mới số 12, loại đất ONT, diện tích 327,7m2, tọa lạc tại ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An do bà Nguyễn Thị Liêm đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo Mảnh trích đo địa chính số 587-2023 được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa duyệt ngày 02/10/2023.
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.866.062.600 đồng (hai tỷ tám trăm sáu mươi sáu triệu không trăm sáu mươi hai ngàn sáu trăm đồng).
Bước giá cho mỗi lần trả giá là 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).
Tài sản trên của bà Nguyễn Thị Liêm, sinh năm 1950, địa chỉ: ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An do Chi cục Thi hành án dân sự
 
 
 
huyện Đức Hòa kê biên để đảm bảo thi hành án theo Bản án số: 331/2022/DS-PT ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An.
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:
Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật­ và ngày nghĩ lễ): từ ngày 18/3/2024 đến 17h00 ngày 23/4/2024. Địa chỉ: tại nơi tọa lạc thửa đất.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá:
Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật­ và ngày nghĩ lễ): từ ngày 18/3/2024 đến 17h00 ngày 23/4/2024.
Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, Long An.
đ) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
- Hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.
- Tiền đặt trước (20%): 573.212.520 đồng (năm trăm bảy mươi ba triệu hai trăm mười hai ngàn năm trăm hai mươi đồng).
- Thời gian nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 23/4/2024 đến 11h30 ngày 25/4/2024.
e) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Điều kiện và cách thức đăng ký: khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký khi tuân thủ quy định tại điều 38 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của điều 38 của Luật đấu giá tài sản. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành; kèm theo bản sao y giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc phôt kèm theo bản chính để đối chiếu,… nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định.
Tuân thủ theo quy chế số 77/QC-TP ngày 14/3/2024 do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành.
g) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá;
Tổ chức cuộc đấu giá: ngày 26/4/2024 (Vào lúc 10h30).
Địa điểm bán đấu giá: Số 276 Quốc lộ 62, phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
        h) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Phương thức trả giá lên.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
          Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại:
          Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong.
Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, tỉnh Long An.
Điện thoại: 0272.3 581.359     Fax: 0272. 3 581.337
 
 
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá./.
 
  Nơi nhận:
   - Các đương sự;
  - Khách hàng có nhu cầu.
   - Nơi tọa lạc thửa đất;
   - Viện KSND huyện Đức Hòa;
   - Kế toán nghiệp vụ;
   - Trang thông tin điện tử của Cục THADS Long An;
   - Lưu: VT, HSTHA.
CHẤP HÀNH VIÊN
                                                                                                    Mai Minh Tân
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: