Sign In

Chi cục THADS huyện Tân Trụ, tỉnh Long An thông báo bán đấu giá tài sản số 342/TB-CCTHADS ngày 29/3/2024 (Vụ Nguyễn Thành Công+Nguyễn Thị Kim Quyên)

29/03/2024

* Quyền sử dụng đất Thửa đất số 130, tờ bản đồ số 6, loại đất ở tại đô thị (ODT), diện tích đo đạc thực tế 64m2 (trong đó diện tích hành lang bảo vệ an toàn giao thông là 18,0m2) tọa lạc tại: khu phố Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An do bà Nguyễn Thị Kim Quyên đứng tên quyền sử dụng đất (theo Mảnh trích đo địa chính số 238-2023 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Tân Trụ đo vẽ và duyệt ngày 20/12/2023).
* Tài sản gắn liền trên đất:
          - Nhà tiền chế. Kết cấu cột thép, kèo thép, đòn tay thép, vách tole, mái tole, nền lát gạch Ceramic, không trần, ngang 4m, dài 14,8m.
          - Gác gỗ tạp 4m x 11,1m
- Mái che 4m x 2m. Kết cấu đòn tay thép, mái tole, không vách, không cột.
          * Tài sản khác
          - Nhà tạm (trên thửa đất công 168):  4m x 3,4m. Kết cấu cột thép, kèo thép, đòn tay thép, vách tole, mái tole, nến lát gạch Ceramic, trần prima.
Các tin đã đưa ngày: