Sign In

Chi cục THADS huyện Đức Hòa thông báo BĐG TS vụ Đỗ Văn Khỏi số: 189/TB-CCTHADS ngày 29/3/2024

29/03/2024

Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
        Căn cứ Bản án, Quyết định số  213/2022/DS-PT  ngày 22/08/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án, Quyết định số  67/2022/DS-ST  ngày 06/06/2022 của Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 2407/QĐ-CCTHADS ngày 15 tháng 09 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa.
          Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 17/QĐ-CCTHADS ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa.
Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 28 tháng 02 năm 2024. của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn đầu tư và thẩm định giá LAHA;
      Căn cứ Thông báo số: 100/TB-ĐG ngày 27 tháng 03 năm 2024 của Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong.
   Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Đức Hòa thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
        a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản; Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, số 276, Quốc Lộ 62, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An.
    b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá;
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 548367 cấp ngày 25/07/2000 do ông Đỗ Văn Khỏi đứng tên, thuộc thửa số 534, tờ bản đồ số 12, Nay theo hệ thống bản đồ mới là thửa 505, tờ bản đồ số 13, diện tích đo đạc thực tế là 2.795m2. Có vị trí tiếp giáp như sau:
-Đông giáp: Thửa 355,368
-Tây giáp: Thửa 359
-Nam Giáp: thửa 404
-Bắc giáp thửa: 358
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại Ấp Xuân Khánh, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá;
  Trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy và chủ nhật, từ ngày 29/03/2024 đế ngày 06/05/2024
   Địa điểm tại Nơi có tài sản: Ấp Xuân Khánh, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
  Giá khởi điểm là :  1.531.660.000 đồng ( Một tỷ năm trăm ba mươi mốt triệu sáu trăm sáu chục ngàn đồng)
  Thời gian tổ chức đấu giá: 13 giờ 45 ngày 09/05/2024
  Địa điểm bán tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, số 276, Quốc Lộ 62, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An.
   Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói
tại cuộc đấu giá, Phương thức đấu giá trả giá lên.
             Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp đơn cho Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, số 276, Quốc Lộ 62, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An. Thời hạn nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: Từ ngày 06/05/2024 đến 11 giờ 30 ngày 08/05/2024
             Khi cần thiết liên hệ Chấp hành viên Bùi Thanh Tuấn, số điện thoại: 0908636866
  Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
 Vậy thông báo cho ông  ông Đỗ Văn Khỏi, bà Nguyễn Thị Xính, ông Lê Tấn Cường và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan biết./.
 
Nơi nhận:
   - Các đương sự;
   - UBND xã, phường…………..;
   - Viện kiểm sát nhân dân.....................;
   - Kế toán nghiệp vụ;
   - Trang thông tin điện tử của Cục THADS....;
   - Lưu: VT, HSTHA..
 
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
Bùi Thanh Tuấn
Các tin đã đưa ngày: