Sign In

Chi cục THADS huyện Đức Huệ thông báo bán đấu giá tài sản số 196/TB-CCTHADS ngày 01/04/2024 vụ Đỗ Thị Phương Trinh

01/04/2024

Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án số 417/2022/DS-ST ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 525/QĐ-CCTHADS ngày 05 tháng 6 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Huệ, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định thi hành án số 02/QĐ-CCTHADS ngày 22/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Huệ, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản số: 03/QĐ-CCTHADS ngày 01/8/2023 của Chi cục THADS huyện Đức Huệ;
Căn cứ thông báo số 154/TB-CCTHADS ngày 04/3/2024 của Chi cục THADS huyện Đức Huệ.          
Căn cứ Thông báo số: 185/THADS ngày 25/3/2024 của Chi cục THADS  huyện Đức Huệ. Về việc kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.
Căn cứ Thông báo bán đấu giá tài sản số 102/TB-ĐG ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Huệ thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
          1. Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong. Địa chỉ trụ sở: 276 quốc lộ 62, F2, TPTA, Long An.
  2. Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:  
+ Quyền sử dụng đất diện tích 1716 m2, tờ bản đồ số 5, loại đất: ONT thuộc thửa số 1823, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (trong đó diện tích hành lang bảo vệ ATCT là 17,8m2), loại đất ONT (theo mảnh trích đo địa chính số 424-2023 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Đức Huệ ký duyệt ngày 06/11/2023) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất L315062, và sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00236/QSDĐ/0608 LA do Ủy ban nhân dân huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cấp ngày 22/12/1997.3. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
+ Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ): Từ ngày 29/03/2024 đến 17h00 ngày 07/05/2024.
- Địa điểm xem tài sản: tại nơi tọa lạc thửa đất. 
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá:
+ Thời gian bán hồ sơ, nhận đăng k‎ý tham gia đấu giá trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ): Từ ngày 29/03/2024 đến 17h00 ngày 07/05/2024.
+ Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, Long An.
5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
+ Giá khởi điểm của tài sản là: 1.045.000.000 đồng (Một tỷ, không trăm bốn mươi lăm triệu đồng).
Lưu ý: Giá khởi điểm tài sản trên chưa bao gồm thuế, phí và các lệ phí liên quan; người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản và phải nộp các khoản phí, lệ phí, thuế theo quy định của pháp luật.
6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.     
+ Tiền đặt trước (20%): 209.000.000 đồng (Hai trăm lẻ chín triệu đồng).
+ Thời hạn nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 07/05/2024 đến 11h30 ngày 09/05/2024.
   7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính và đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá khi tuân thủ quy định tại điều 38 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của điều 38 của Luật đấu giá tài sản. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành; bản sao y giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc photo đem theo bản chính để đối chiếu,… nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định.
+ Tuân thủ theo Quy chế cuộc đấu giá số 102/QC-TP ngày 27/03/2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành.
Lưu ý: Tài sản đấu giá là tài sản thi hành án, trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho khách hàng đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.

            8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
           - Ngày 10/05/2024 (vào lúc 10h00).
           - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, Long An.
           9. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:
+ Phương thức trả giá lên.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
  10. Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong.
  • Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, tỉnh Long An.
  • Điện thoại: 0272.3 581.359     Fax: 0272. 3 581.337.
  • Email: daugiatienphong@gmail.com.
  • Website: daugiatienphong.com.
  • Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.
  •  Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá./.
Các tin đã đưa ngày: