Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng thông báo bán đấu giá tài sản số 140/TB-CCTHADS ngày 04/04/2024 (Vụ Tùng - Rực TT Tân Hưng)

03/04/2024

THÔNG BÁO

Về việc bán đấu giá tài sản( Lần 5)

 Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 487/QĐ-CCTHADS ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Chi cục THADS huyện Tân Hưng;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 488/QĐ-CCTHADS ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Chi cục THADS huyện Tân Hưng;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 489/QĐ-CCTHADS ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Chi cục THADS huyện Tân Hưng;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 490/QĐ-CCTHADS ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Chi cục THADS huyện Tân Hưng;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 491/QĐ-CCTHADS ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Chi cục THADS huyện Tân Hưng;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 492/QĐ-CCTHADS ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Chi cục THADS huyện Tân Hưng;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 493/QĐ-CCTHADS ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Chi cục THADS huyện Tân Hưng;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 494/QĐ-CCTHADS ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Chi cục THADS huyện Tân Hưng;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 495/QĐ-CCTHADS ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Chi cục THADS huyện Tân Hưng;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 532/QĐ-CCTHADS ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Chi cục THADS huyện Tân Hưng;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 569/QĐ-CCTHADS ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Chi cục THADS huyện Tân Hưng;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất số 09/QĐ-CCTHADS ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Tân Hưng;
Căn cứ Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án số 03/QĐ-CCTHADS ngày 03 tháng 04 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Tân Hưng;
Căn cứ kết quả chứng thư thẩm định giá số: Vc 42/23/BĐS-LAHA ngày 11 tháng 05 năm 2023 của Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá LAHA;
Căn cứ thông báo số 38/TBĐG.MNAS ngày 03 tháng 04 năm 2024 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Miền nam;
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản; Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Miền Nam. Địa chỉ: Số H-06, Đường số 1, Khu dân cư, Khu hành chính tỉnh, Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
b) Tên tài sản:
Tài sản 1:
- Quyền sử dụng đất thửa số 178, tờ bản đồ số 1, diện tích 723m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn (ONT), tọa lạc tại xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An (Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BL 786262 do Ủy ban nhân dân huyện Tân Hưng cấp cho ông Nguyễn Thanh Tùng ngày 23 tháng 11 năm 2012. Bản vẽ trích đo số 07-2022 ngày 14/01/2022 của Chi nhánh VPĐKĐĐ tại huyện Tân Hưng).
Tài sản 2:
- Quyền sử dụng đất thửa số 232, tờ bản đồ số 2, diện tích 7.282m2, mục đích sử dụng: Đất trồng lúa (LUC), tọa lạc tại xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An (Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ 070805 do Ủy ban nhân dân huyện Tân Hưng cấp cho bà Võ Thị Rực ngày 23 tháng 9 năm 2004. Bản vẽ trích đo số 45-2021 ngày 31/6/2021 của Chi nhánh VPĐKĐĐ tại huyện Tân Hưng).
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá;: Từ ngày 03/04/2024 đến 16 giờ ngày 14/05/2024. Nơi có đất tại xã Vĩnh Thạnh và xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; Từ ngày 03/04/2024 đến 16 giờ 00phút ngày 14/05/2024. Tại Doanh nghiệp đấu giá Tư nhân Miền Nam.
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá;
Tài sản 1: 1.510.777.048 đồng. ( Một tỷ, năm trăm mười triệu, bảy trăm bảy mươi bảy ngàn, không trăm bốn mươi tám đồng).
Tài sản 2: 457.721.913 đồng. ( Bốn trăm năm mươi bảy triệu, bảy trăm hai mươi một ngàn, chín trăm mười ba đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước;
Tài sản 1: 500.000 đồng/1bộ HS.
Tài sản 2: 200.000 đồng/1bộ HS.
Tiền đặt trước tương đương 15% giá khởi điểm.
Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ ngày 14/05/2024 đến 11 giờ 30 ngày 16/05/2024.
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá;
Thời gian, địa điểm như trên.
Điều kiện: Các tổ chức cá nhân có đủ điều kiện về tài chính và không vi phạm pháp luật về kinh tế, có năng lực hành vi dân sự. Cách thức đăng ký: nộp hồ sơ tại doanh nghiệp trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ. Tiền đặt trước chuyển khoản vào tài khoản doanh nghiệp.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; Dự kiến lúc 10 giờ, ngày 17/05/2024. Địa điểm bán đấu giá: Số H-06, Đường số 1, Khu dân cư, Khu hành chính tỉnh, Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá; Đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên, bước giá tối thiểu 10.000.000 đồng.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Miền Nam.
Địa chỉ: Số H-06, Đường số 1, Khu dân cư, Khu hành chính tỉnh, Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Số điện thoại: (0272) 3570 568
Hoặc: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng.
Địa chỉ: Số 05 đường Tôn Đức Thắng, Khu phố Rọc Chanh A, Thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: