Sign In

Chi cục THADS huyện Đức Hòa thông báo BĐG TS lần 2 vụ Lê Thị Điệp số 45/TB-CCTHADS ngày 12/4/2024

12/04/2024

Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Quyết định số: 96/2023/QĐST-DS ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 2923/QĐ-CCTHADS  ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 317/QĐ-CCTHADS  ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 11/QĐ-CCTHADS ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ kết quả thẩm định giá theo chứng thư thẩm định giá số: 24062/CT-TĐG ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Công ty TNHH thẩm định giá NOVA;
Căn cứ Quyết định giảm giá số: 36/QĐ-CCTHADS ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ thông báo bán đấu giá tài sản số: 116/TB-ĐG ngày 11 tháng 4 năm 2024 của Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên đảm bảo thi hành án của bà Lê Thị Điệp – sinh năm 1966, địa chỉ: ấp Bình Hữu 1, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An như sau:
a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại thửa số 420 (thửa cũ), tờ bản đồ số 27 (tờ bản đồ cũ), diện tích 291 m2 loại đất ONT.
Thửa mới, tờ bản đồ mới gồm:
+ Thửa 204 (mpt), diện tích 234 m2, đất ONT, tờ bản đồ số 76;
+ Thửa 444, (mpt) diện tích 57 m2, đất ONT, tờ bản đồ số 76;.
Tài sản trên đất gồm:
1. Nhà ở chính: Diện tích 130 m2;
2. Mái che trước: Diện tích 37 m2;
3. Trụ cổng: 03 trụ;
4. Cổng chính: Ngang 3m x cao 2,6 m;
5. Cổng phụ: Ngang 1,8m x cao 2,3m;
6. Hàng rào trước: Dài 5,4m x cao 1,8m;
7. Hàng rào bên phải: Dài 32,5m x cao 1,9m;
8. Nhà vệ sinh: Diện tích 07 m2;
9. Mái che sau: Diện tích 08 m2.
 
 
 
 
 Tài sản của trên của bà Lê Thị Điệp (được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa cưỡng chế kê biên để đảm bảo thi hành án).
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ): Từ ngày 12/4/2024 đến 17 giờ, ngày 21/5/2024, tại nơi tọa lạc các thửa đất.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ): Từ ngày 12/4/2024 đến 17 giờ, ngày 21/5/2024, tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong.
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.242.192.380 đồng (Hai tỷ, hai trăm bốn mươi hai triệu, một trăm chín mươi hai ngàn, ba trăm tám mươi đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Tiền mua hồ sơ 500.000 đồng, tiền đặt trước (20%) 448.438.566 đồng. Thời hạn nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: Từ ngày 21/5/2024 đến 11 giờ 30 ngày 23/5/2024.
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính và đủ điều kiện được đăng ký tham gia khi
tuân thủ quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này và đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong ban hành; kềm theo bản sao y giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu,... nộp hồ sơ, tiền đặt trước để tham gia đấu giá theo quy định.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Ngày 24/5/2024 (lúc 10 giờ 00 phút), tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên; đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; bước giá tối thiểu là 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng).
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong;
Địa chỉ: 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Điện thoại: 0272.3581359
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
 
  Nơi nhận:
   - Các đương sự;
   - UBND xã Đức Hòa Thượng;
   - Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa;
   - Kế toán nghiệp vụ;
   - Trang thông tin điện tử của Cục THADS Long An;
   - Lưu: VT, HSTHA.
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
Nguyễn Văn Hiếu
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: