Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thông báo bán đấu giá tài sản (lần 3) số 364/TB-THADS ngày 05.4.2024 vụ Hà Thị Loan

15/04/2024

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản kê biên
                  
Căn cứ Điều 101 Luật thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi bổ sung năm 2014;
Căn cứ Bản án số 42/2022/DSST ngày 23/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 771/QĐ-CCTHA ngày 01/8/2022; 772/QĐ.THA ngày 1/8/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất số: 08/QĐ-CCTHADS ngày 15/3/2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định giảm giá tài sản kê biên số 24/QĐ-THA ngày 20/3/2024 của Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Thông báo số 28/2024/TB-BĐGTS ngày 28/3/2024 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An. Địa chỉ: 47, Châu Văn Giác, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An.
b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất: Quyền sử dụng đất thuộc thửa số                                                                                       4485, loại đất chuyên trồng lúa nước, diện tích 227,5m2, thuộc tờ bản đồ số 03 tọa lạc tại ấp 1, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An do bà Hà Thị Loan đứng tên chứng nhận quyền sử dụng đất. Công trình trên đất: nhà cấp 4, nhà vệ sinh, hàng rào, trụ cổng, cửa cổng, mái che.
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: ngày 16/4/2024, 17/4/2024 tại ấp 1, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày niêm yết việc bán đấu giá tài sản đến 16h30 phút ngày 7/5/2024
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 570.240.000đ (năm trăm bảy mươi triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: tiền mua hồ sơ đấu giá là 500.000đ. Tiền đặt trước là 85.536.000đ (từ ngày 7/5/2024 đến hết 16h30 phút ngày 9/5/2024).
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16h30 phút ngày 7/5/2024 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, số 47 Châu Văn Giác, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14h30 phút ngày 10/5/2024 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.
  Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An;
  Địa chỉ: số 47, Châu Văn Giác, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0907148393
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.             
 
Nơi nhận:
- Đương sự;
- Người có quyền, nghĩa vụ liên quan;
- Viện KSND huyện Thủ Thừa;
- UBND xã Mỹ Phú (niêm yết);
- Lưu: VT, HSTHA.
 
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
Nguyễn Thanh Liêm
Các tin đã đưa ngày: