Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thông báo bán đấu giá tài sản (lần 9) số 457/TB-THADS ngày 24.4.2024 vụ Vương Triệu Thế Ngọc

24/04/2024

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản
Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Quyết định số: 1109/2017/QĐST-KDTM ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 440/QĐ-CCTHADS ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
          Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 08/QĐ-CCTHADS ngày 16  tháng 3 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa,
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số: 22217/CT-TĐG ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Công ty TNHH thẩm định giá NOVA;
Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số: 129/TB-ĐG ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong;
          Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An;
b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:
- Quyền sử dụng đất thửa số 55, tờ bản đồ số 10-2, diện tích 122.7m2 tọa lạc tại Khu 3, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 093065 cấp ngày 30/12/2008 do bà Vương Triệu Thế Ngọc đứng tên Giấy CNQSDĐ;
- Tài sản trên đất là công trình xây dựng bao gồm nhà ở cấp 4 diện tích 54,51m2, kết cấu móng cột đà BTCT, vách xây tường, nền lát gạch ceramic, mái lợp ngói, trần prima; nhà phụ và nhà vệ sinh diện tích 36,69m2, kết cấu chung móng cột đà BTCT, vách xây tường, nền lát gạch cermia, mái lợp tôn, trần prima; hàng rào lưới B40; 01 hồ nước thể tích 1m3.
- Cây trồng trên đất: 01 cây Sake
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 26/4/2024 đến ngày 03/6/2024, tại nơi tọa lạc thửa đất;
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 26/4/2024 đến ngày 03/6/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An;
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.642.075.000đ (Hai tỷ sáu trăm bốn mươi hai triệu không trăm bảy mươi lăm ngàn đồng)
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
- Hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ/01 hồ sơ;
- Tiền đặt trước (20%): 528.415.000đ;
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 03/6/2024 đến ngày 05/6/2024;
- Điều kiện, cách thức tham gia: tuân thủ theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản, có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong phát hành, bản sao CMND/căn cước công dân, tuân thủ theo quy chế số 129/QC-TP ngày 23/4/2024 do Công ty đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành, người đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải đủ điều kiện nhận chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật..
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian tổ chức đấu giá: lúc 08 giờ 30 ngày 06/6/2024
- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá;
- Phương thức đấu giá: trả giá lên;
- Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, điện thoại: 0272 3581359.
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá./.
 
  Nơi nhận:
   - Các đương sự;
   - UBND thị trấn Thủ Thừa;
   - Viện KSND huyện Thủ Thừa;
   - Kế toán nghiệp vụ;
   - Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh
   - Lưu: VT, HSTHA.
CHẤP HÀNH VIÊNVõ Thị Hoa
                                                                                                             
Các tin đã đưa ngày: