Sign In

THÔNG BÁO Số: 450/TB-THADS ngày 25 tháng 4 năm 2024 Về việc bán đấu giá tài sản vụ ông Lê Văn Thiện và bà Phạm Thị Ảnh, địa chỉ: Ấp 4, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa (CHV Huy)

25/04/2024

Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ các Bản án, Quyết định số: 10/2022/QĐCNHGT-DS, số 11/2022/QĐCNHGT-DS, số 12/2022/QĐCNHGT-DS, số 13/2022/QĐCNHGT-DS, số 14/2022/QĐCNHGT-DS và số 15/2022/QĐCNHGT-DS, cùng ngày 05 tháng 9 năm 2022; số 20/2023/DSST ngày 19 tháng 04 năm 2023; số 11/2023/QĐST-DS ngày 09 tháng 02 năm 2023; 10/2023/QĐST-DS ngày 02 tháng 3 năm 2023; số 06/2023/QĐST-DS ngày 15 tháng 02 năm 2023; số 01/2023/QĐST-DS ngày 09 tháng 02 năm 2023; số 01/2023/QĐST-DS ngày 24 tháng 02 năm 2023; số 02/2023/QĐST-DS ngày 09 tháng 02 năm 2023; số 03/2023/QĐST-DS ngày 09 tháng 02 năm 2023; số 04/2023/QĐST-DS ngày 27 tháng 03 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ các Quyết định thi hành án số: 699/QĐ-CCTHADS, số 700/QĐ-CCTHADS, số 701/QĐ-CCTHADS, số 702/QĐ-CCTHADS, số 703/QĐ-CCTHADS, quyết định số 704/QĐ-CCTHADS,  cùng ngày 09/9/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ các Quyết định thi hành án số 294/QĐ-CCTHADS ngày 20/02/2023; số 295/QĐ-CCTHADS ngày 28/02/2023; số 299/QĐ-CCTHADS ngày 28/02/2023; số 300/QĐ-CCTHADS ngày 28/02/2023; số 303/QĐ-CCTHADS ngày 28/02/2023; số 304/QĐ-CCTHADS ngày 28/02/2023; số 315/QĐ-CCTHADS ngày 06/03/2023; số 323/QĐ-CCTHADS ngày 14/03/2023; số 332/QĐ-CCTHADS ngày 14/03/2023; số 335/QĐ-CCTHADS ngày 27/03/2023; số 494/QĐ-CCTHADS ngày 12/05/2023; số 551/QĐ-CCTHADS ngày 30/05/2023; số 607/QĐ-CCTHADS ngày 21/06/2023; số 645/QĐ-CCTHADS ngày 05/07/2023; của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 18/QĐ-CCTHADS, ngày 19/9/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 17/02/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ kết quả thẩm định giá theo chứng thư thẩm định giá số Vc 34/23/BĐS-LAHA ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Tư vấn và Thẩm định giá LAHA;
Căn cứ Quyết định về việc giảm giá tài sản (lần 02) số: 20/QĐ-CCTHADS ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số: 134/TB-ĐG ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản vụ ông Lê Văn Thiện và bà Phạm Thị Ảnh, địa chỉ: Ấp 4, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An như sau:
          a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
          b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất bị kê biên gồm:
- Quyền sử dụng đất:
+ Thuộc thửa đất số 112, diện tích 13.005m2 (trong đó diện tích HLBVATCT kênh 718m2), đất BHK, tờ bản đồ số 05;
+ Thuộc thửa đất số 53, diện tích 21.214m2 (trong đó diện tích HLBVATCT kênh 425m2), đất LUC, tờ bản đồ số 05;
+ Thuộc thửa đất số 46, diện tích 8.999m2 (trong đó diện tích HLBVATCT kênh 283m2), đất BHK, tờ bản đồ số 05;
+ Thuộc thửa đất số 121, diện tích 17.469m2 (trong đó diện tích HLBVATCT kênh 265m2), đất LUC, tờ bản đồ số 05;
+ Thuộc thửa đất số 54, diện tích 11.230m2 (trong đó diện tích HLBVATCT kênh 648m2), đất BHK, tờ bản đồ số 05;
+ Thuộc thửa đất số 47, diện tích 8.075m2 (trong đó diện tích HLBVATCT kênh 238m2), đất LUC, tờ bản đồ số 05;
+ Thuộc thửa đất số 120, diện tích 17.404m2 (trong đó diện tích HLBVATCT kênh 254m2), đất LUC, tờ bản đồ số 05;
- Công trình xây dựng trên thửa đất số 54, tờ bản đồ số 05 có kết cấu như sau:
+ Nhà chính (nhà ở cấp 4): diện tích 104m2, kết cấu móng, 05 cột thép + cột đà BTCT, tường xây gạch 20cm, mặt trong chưa tô, mặt ngoài trát xi măng, nền lát gạch men, xà gồ thép, mái lợp tole sóng vuông, trần mái nhà có tấm lót cách nhiệt chống nóng chống ẩm PE phủ bạc 02 lớp … bên trong nhà có 01 phòng diện tích 16,17m2 có ốp gạch men cao 1,8m, ngang 3,3m, dài 4,9m, cửa phòng bằng nhôm, căn nhà có 07 cửa sổ nhôm lồng kính, khung Inox,...
- Cây trồng trên đất: theo hiện trạng thực tế biên bản giải quyết việc thi hành án ngày 26/09/2023 có 3.023 cây chanh.
Tài sản tọa lạc tại ấp Gãy, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:
- Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ): từ ngày 26/04/2024 đến 17h00 ngày 04/06/2024.
- Địa điểm xem tài sản: tại nơi tọa lạc các thửa đất.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ, nhận đăng k‎ý tham gia đấu giá trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ): từ ngày 26/04/2024 đến 17h00 ngày 04/06/2024.
- Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, Long An.
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 9.436.801.320 đồng, Bằng chữ: (Chín tỷ, bốn trăm ba mươi sáu triệu, tám trăm lẻ một nghìn, ba trăm hai mươi đồng).
* Lưu ý: Giá khởi điểm tài sản trên chưa bao gồm thuế, phí và các lệ phí liên quan; người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản và phải nộp các khoản phí, lệ phí, thuế theo quy định của pháp luật.
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
         - Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.  
          - Tiền đặt trước (15%): 1.415.520.198 đồng (Một tỷ, bốn trăm mười lăm triệu, năm trăm hai mươi ngàn, một trăm chín mươi tám đồng).
          - Thời hạn nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 04/06/2024 đến 11h30 ngày 06/06/2024.
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ, nhận đăng k‎ý tham gia đấu giá trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ): từ ngày 26/04/2024 đến 17h00 ngày 04/06/2024.
- Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, Long An.
- Khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính và đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá khi tuân thủ quy định tại điều 38 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của điều 38 của Luật đấu giá tài sản. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành; bản sao y giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc photo mang theo bản chính để đối chiếu,… nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định.
- Tuân thủ theo Quy chế cuộc đấu giá số 134/QC-TP ngày 24/04/2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành.
         * Lưu ‎ý: Tài sản có đất lúa nên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy xác nhận trực tiếp canh tác đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp tại địa phương do Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn xác nhận (tại nơi có đất và nơi cư trú- nếu đất không cùng nơi cư trú) bản chính hoặc sao y bản chính trong thời hạn 06 tháng.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: ngày 07/06/2024 (vào lúc 14h30).
- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
          - Phương thức trả giá lên.
          Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0272.3581.359.
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản (nếu người đăng ký mua tài sản đấu giá yêu cầu bồi thường thiệt hại). Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
Người trúng đấu giá tự liên hệ các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng của tài sản trúng đấu giá theo quy định.
          Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo cho người phải thi hành án, người được thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được biết.
Các tin đã đưa ngày: