Sign In

Cục THADS tỉnh Long An Thông báo bán đấu giá tài sản (lần 13) số 220/TB-CTHADS ngày 02/5/2024

02/05/2024

                               
THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản (lần 13)
 
Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Quyết định số 01/2019/QĐST-KDTM ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Tân Trụ, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 129/QĐ-CCTHADS ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định rút hồ sơ thi hành án số 11/QĐ-CTHADS ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên số 19/QĐ-CCTHADS ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Biên bản kê biên tài sản ngày 11/8/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ biên bản thỏa thuận giá ngày 11/8/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ biên bản thỏa thuận về tổ chức bán đấu giá ngày 11/8/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Biên bản giải quyết việc thi hành án ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 43/2024/HĐ-DVĐGTS ký  ngày 02 tháng 5 năm 2024 giữa Chấp hành viên Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An;
Căn cứ Quyết định về việc giảm giá tài sản (lần 12) số 31/QĐ-CTHADS ngày 26  tháng 4 năm 2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo về việc đấu giá tài sản (lần 13) số 43/2024/TB-BĐGTS ngày 02 tháng 5 năm 2024 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Lưu Văn Hiền, sinh năm 1970 – Chủ Doanh nghiệp tư nhân Sông Vàm, địa chỉ: số 96, ấp Nhựt Tân, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An là Sà lan boong theo Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số 6958/ĐK do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An cấp ngày 16/5/2016 như sau:
Tên phương tiện: Sà lan Boong;
Chủ phương tiện: Doanh nghiệp Tư nhân Sông Vàm, địa chỉ chủ phương tiện: Ấp Nhựt Tân, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An;
Phương tiện có đặc điểm như sau:
- Số đăng ký: LA – 06958 (Số cũ: LA-ĐKM).
- Cấp phương tiện: VR SI; Công dụng: Chở hàng;
- Năm và nơi đóng: 2016 – Long An;
- Chiều dài thiết kế: 46.810 m, Chiều dài lớn nhất: 47.240 m;
- Chiều rộng thiết kế: 12.600 m, Chiều rộng lớn nhất: 12.840 m;
- Chiều cao mạn: 3.500 m, Chiều chìm: 3.190 m;
- Mạn khô: 0.320 m, Vật liệu vỏ: Thép;
- Trọng tải toàn phần, số lượng người được phép chở, sức kéo, đẩy: 1368 tấn.
Giá khởi điểm: 3.134.088.510 đồng. (Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm ba mươi bốn triệu, không trăm tám mươi tám ngàn, năm trăm mười đồng).
Ghi chú: giá trên chưa bao gồm thuế, phí và các lệ phí liên quan.
Theo giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa số 01592/22V62 do Chi cục đăng kiểm Long An cấp ngày 12/8/2022 thì giấy chứng nhận có hiệu lực đến ngày 16/8/2023.
Tiền đặt trước: 470.113.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi triệu, một trăm mười ba ngàn đồng).
Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.
Hình thức và phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá và trả giá lên.
Thời gian xem tài sản: Từ ngày 21/5/2024 và ngày 22/5/2024 (liên hệ trước để được hướng dẫn đi xem).
Địa điểm xem tài sản: Tại phương tiện.
Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút, ngày 28/5/2024 (buổi sáng 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút).
Địa điểm và tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Tại trụ sở Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: số 47, đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ ngày 28/5/2024 đến chậm nhất lúc 16 giờ 30 ngày 30/5/2024.
Hình thức nhận tiền đặt trước: Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
Thời gian tổ chức bán đấu giá: Dự kiến lúc 10 giờ 00 phút ngày 31/5/2024.
Địa điểm bán đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: số 47, đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp đơn cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: số 47, đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An thông báo cho ông Lưu Văn Hiền biết và trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết./.
Các tin đã đưa ngày: