Sign In

Cục THADS tỉnh Long An Thông báo bán đấu giá tài sản (lần 3) số 223/TB-CTHADS ngày 02/5/2024

02/05/2024

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản (lần 3)
 
Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Bản án số 432/2022/DS-ST ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;
Căn cứ Quyết định ủy thác thi hành án số 21/QĐ-CCTHADS ngày 22 tháng 12 năm 2022, số 22/QĐ-CCTHADS ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 179/QĐ-CTHADS, 180/QĐ-CTHADS cùng ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
          Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất số 04/QĐ-CTHADS ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Biên bản kê biên tài sản ngày 26/7/2023 và 27/7/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ biên bản thỏa thuận giá ngày 05/10/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 23937/CT-TĐG ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Công ty TNHH Thẩm định giá Nova;
Căn cứ Thông báo về kết quả thẩm định giá số 502/TB-CTHADS ngày 02 tháng 11 năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo về việc thỏa thuận, lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên số 521/TB-CTHADS ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An.
Căn cứ biên bản thỏa thuận về tổ chức bán đấu giá ngày 20/11/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Biên bản giải quyết việc thi hành án ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá số 552/TB-CTHADS ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định giảm giá tài sản (lần 2) số 32/QĐ-CTHADS ngày 26 tháng 4  năm 2024 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
 
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 40/2024/HĐ-DVĐGTS ngày 26/4/2024 giữa Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An và cục thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo về việc đấu giá tài sản (lần 3) số 40/2024/TB-BĐGTS  ngày 02 tháng 5  năm 2024 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên của ông Trần Quốc Cường địa chỉ: ấp Tây, xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang như sau:
1. Tài sản đấu giá:
- Thửa đất số 787, tờ bản đồ số 3, tọa lạc khu phố Nhơn cầu, phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B0488476, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH01654 cấp ngày 01/12/2013, cập nhật biển động cho ông Trần Quốc Cường ngày 03/01/2018. Hiện trạng trên đất không có xây dựng công trình, kiến trúc gì trên đất, có một số cây trồng không có giá trị.
Theo mảnh trích đo của Công ty TNHH Đo đạt Nhà đất Hưng Phú đã được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai tại thành phố Tân An duyệt ngày 18 tháng 9 năm 2023 có diện tích 1669,8m2, loại đất: ODT tọa lạc khu phố Nhơn cầu, phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An;
- Vị trí tiếp giáp như sau:
+ Đông giáp: Đường Phạm Văn Ngô;
+ Tây giáp: Thửa số 754, 792;
+ Nam giáp: Thửa số 788, 786;
+ Bắc giáp: Thửa số 755;
2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 8.511.033.368 đồng (Tám tỷ, năm trăm mười một triệu, không trăm ba mươi ba ngàn, ba trăm sáu mươi tám đồng).
Ghi chú: giá trên chưa bao gồm thuế, phí và các lệ phí liên quan.
Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 1.276.655.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm bảy mươi sáu triệu, sáu trăm năm mươi lăm ngàn đồng).
Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.
Hình thức và phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá và trả giá lên.
Thời gian xem tài sản: Từ ngày 21/5/2024 và ngày 22/5/2024 (liên hệ trước để được hướng dẫn đi xem).
Địa điểm xem tài sản: Tại vị trí thửa đất.
Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút, ngày 04/6/2024 (buổi sáng 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút).
Địa điểm và tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Tại trụ sở Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: số 47, đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ ngày 04/6/2024 đến chậm nhất lúc 16 giờ 30 ngày 06/6/2024.
Hình thức nhận tiền đặt trước: Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
Thời gian bán đấu giá: Dự kiến lúc 08 giờ 30 phút ngày 07/6/2024.
Địa điểm bán đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: số 47, đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp đơn cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: số 47, đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An thông báo cho ông Trần Quốc Cường biết và trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết./.
Các tin đã đưa ngày: