Sign In

TB bán đấu giá tài sản số 22 của CHV Chi cục THADS huyện Bến Lức

11/11/2020

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức tổ chức bán đấu giá tài sản sau:
Quyền sử dụng đất thuộc thửa 1349 (tách từ thửa 1065), tờ bản đồ số 7, diện tích 89.3m2, loại đất ONT, tọa lạc tại ấp 1B, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. (do bà Huỳnh Kim Việt đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).
- Giá khởi điểm: 221.893.000đ (Hai trăm hai mươi mốt triệu, tám trăm chín mươi ba ngàn đồng).
  • Đặt trước (20%): 44.378.600 đồng (Bốn mươi bốn triệu, ba trăm bảy mươi tám ngàn, sáu trăm đồng). 
  • Hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.
- Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính: Từ ngày 12/11/2020 đến ngày 18/12/2020. Địa chỉ: tại nơi tọa lạc thửa đất;
- Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận đăng ký trong giờ hành chính: Từ ngày 12/11/2020 đến 16h00 phút ngày 18/12/2020.
- Thời gian đóng tiền đặt trước trong giờ hành chính: Từ ngày 18/12/2020 đến lúc 16 giờ 00 phút ngày 22/12/2020;
- Tổ chức cuộc bán đấu giá vào ngày 23/12/2020 (dự kiến vào lúc 09h00).
- Địa điểm bán đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong.
Địa chỉ: 276 Quốc lộ 62, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An.
Điện thoại: 0272.3 581.359 Fax: 0272.3 581.337
 
Trước khi mở cuộc bán đấu giá tài sản kê biên 01 (một) ngày làm việc, bà Huỳnh Kim Việt, ông Nguyễn Ngọc Thành có quyền nhận lại tài sản là quyền sử dụng đất thuộc thửa 1349 (tách từ thửa 1065), tờ bản đồ số 7, diện tích 89.3m2, loại đất ONT, tọa lạc tại ấp 1B, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. (do bà Huỳnh Kim Việt đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) nếu bà Huỳnh Kim Việt, ông Nguyễn Ngọc Thành nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá, hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức thông báo cho bà Huỳnh Kim Việt - ông Nguyễn Ngọc Thành; Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh khu vực Gò Đen Đông Long An biết./.
Các tin đã đưa ngày: