Sign In

Chi cục THADS huyện Đức Hòa thông báo BĐG TS vụ Lê Thị Tuyết Ngân số: 300/TB-CCTHADS ngày 06/5/2024

06/05/2024

Căn cứ  Điều 101 Luật thi hành án dân sự ;
Căn cứ Bản án, quyết định số 251/2023/DSPT  ngày 24 tháng 7 năm 2023 của TAND tỉnh Long An.
          Căn cứ Quyết định số 91/2023/QĐST-DS ngày 11 tháng 7 năm 2023 của TAND huyện Đức Hòa;
          Căn cứ Quyết định thi hành án số 2755/QĐ.CCTHADS  ngày 02/8/2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa.
          Căn cứ Quyết định thi hành án số 2757/QĐ.CCTHADS  ngày 02/8/2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa.
           Căn cứ Quyết định thi hành án số 2829/QĐ.CCTHADS ngày 07/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
 Căn cứ Quyết định thi hành án số 308/QĐ-CCTHADS ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Đức Hòa.
Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 25 tháng 03 năm 2024. của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn đầu tư và thẩm định giá LAHA.
          Căn cứ kết quả đánh giá, chấm điểm tổ chức bán đấu giá tài sản.
Căn cứ Thông báo số: 141/TB-ĐG ngày 03 tháng 05 năm 2024 của Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong.
         a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong; Địa chỉ: số 276, Quốc Lộ 62, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An.
     b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá;
      nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá;
          Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, thuộc thửa đất số: 321, tờ bản đồ số 11(theo cơ sở dữ liệu bản đồ mới nay là thuộc một phần thửa 129, tờ bản đồ số 17). Diện tích: 2.032 m2. Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa, (Theo mảnh trích đo địa chính số 74-2024 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa ký duyệt ngày 29/01/2024) ;
          Đất tọa lạc tại Ấp Xuân Khánh, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất do bà Lê Thị Tuyết Ngân đứng tên Quyền sử dụng đất.
          Hiện trạng đất đang canh tác lúa, không bị khai thác, múc hầm, sử dụng bình thường, được cắm ranh giới, mốc giới rõ ràng, do bà Nguyễn Thị Nhung sinh năm 1960, Địa chỉ: Ấp Xuân khánh, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An quản lý, sử dụng.
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá;
         Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật); Từ ngày 06/05/2024 đến 17 giờ ngày 11/06/2024;
         Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tọa lạc thửa đất.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá;
-Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính (trừ thứ bảy, chủ nhật): Từ ngày 06/05/2024 đến 17 giờ ngày 11/06/2024.
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá;
Giá khởi điểm 457.200.000  đồng (Bốn trăm năm mươi bảy triệu hai trăm ngàn đồng). 
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước;
-Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ
-Tiền đặt trước(20%): 91.440.000 đồng (chín mươi mốt triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng)
-Thời hạn nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 11/06/2024 đến 11 giờ 30 phút ngày 13/06/2024.
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá;
-Khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính và đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá khi tuân thủ quy định tại Điều 38 của luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4, của Điều 38 của Luật đấu giá tài sản. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá hợp danh tiên Phong ban hành; bản sao y giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc photo kèm bản chính để đối chiếu… nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định.
Tài sản là đất lúa nên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy xác nhận trực tiếp canh tác đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp tại địa phương do UBND xã/phường/ thị trấn xác nhận (tại nơi có đất và nơi cư trú - nếu đất không cùng nơi cư trú)
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá;
-Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: ngày 14/06/2024 (vào lúc 10 giờ 30)
-Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong – Số 276, Quốc lộ 62, phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá;
-Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
-Phương thức trả giá lên.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp đơn cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa.
Khi cần thiết liên hệ Chấp hành viên Bùi Thanh Tuấn, số điện thoại: 0908636866
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá./.
 
Nơi nhận:
- Các đương sự;
- UBND xã ;
- VKSND huyện;
   - Kế toán nghiệp vụ;
   - Trang thông tin điện tử của Cục THADS....;
   - Lưu HS.THA, VT.
 
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
Bùi Thanh Tuấn
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: