Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Giuộc thông báo số 549/TB-THADS ngày 07/5/2024 về việc bán đấu giá tài sản vụ Huỳnh Nguyên Vũ Phúc (lần 2)

07/05/2024

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 418, tờ bản đồ số 5 (nay thành tờ bản đồ số 80), diện tích 1.180m2, loại đất LUC và thửa đất số 419, tờ bản đồ số 5 (nay thành tờ bản đồ số 80), diện tích 366m2, loại đất LUC, tại khu phố Phước Thuận, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An theo mảnh trích đo địa chính số 553-2023 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Cần Giuộc duyệt ngày 11/9/2023 và tài sản gắn liền với đất theo Biên bản kiểm kê tài sản ngày 28/11/2023 của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Cần Giuộc.
Các tài sản trên của ông Huỳnh Nguyên Vũ Phúc, sinh năm 1978, địa chỉ: khu phố Phước Thuận, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
Các tin đã đưa ngày: