Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức thông báo bán đấu giá tài sản (lần 1) số 232/TB-CCTHADS ngày 08/5/2024

08/05/2024

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                     HUYỆN BẾN LỨC  

   Số: 232/TB-CCTHADS
 
Bến Lức, ngày 08 tháng 5 năm 2024
  
THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản

          Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự ( Được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
          Căn cứ bản án số 40, 41/2020/DS-ST ngày 20/8/2020 của Tòa án nhân dân huyện Bến Lức;
         Căn cứ Quyết định thi hành án số 353, 354,356, 357/QĐ.CCTHADS ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức;
         Căn cứ Quyết định Về việc kê biên tài sản số 05/QĐ-CCTHADS ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức.
         Căn cứ kết quả thẩm định giá số 447.2024.VT.CNLA ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Công ty cổ phần thẩm định giá Việt Tín.
        Căn cứ Thông báo bán đấu giá tài sản số 147/TB-ĐG ngày 08 tháng 5 năm2024 của Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức, tỉnh Long An thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
          a) Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276, Quốc Lộ 62, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An.
          b) Tên tài sản:
         1. Quyền sử dụng đất có diện tích 565m2 thuộc thửa đất số 498, loại đất ONT, tờ bản đồ số 25 tọa lạc tại ấp 8, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An do ông Trần Thanh Dương đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
          2. Tài sản gắn liền với đất gồm:
           - Nhà ở riêng lẻ xây dựng năm 2003 kết cấu nền lót gạch men, cột bê tông cốt thép tường xây gạch, mái lợp tôn fri drô xi măng, trần la phong nhựa, có diện tích ( 17,67m x 10,3 m) = 182 m2.
           - Mái che kết cấu cột bê tông cốt thép, đỡ mái hình thép, lợp tôn fri drô xi măng có diện tích ( 5,3m x 8m) + (5m x 4 m) = 62 m2.
          - Sân đal bê tong diện tích 11,5 m x ( 17,67 m + 8m) = 295,2 m2
           - Cây trồng trên đất gồm 09 cấy xanh loại A.
         c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:
   *Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): Từ ngày 10/5/2024 đến 17h00 ngày 17/6/2024.
  - Địa điểm xem tài sản: tại nơi tọa lạc thửa đất.
         d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
          - Thời gian bán hồ sơ, nhận đăng k‎ý tham gia đấu giá trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): Từ ngày 10/5/2024 đến 17h00 ngày 17/6/2024.
           - Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, Long An.
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 7.412.348.292 đồng (Bảy tỷ, bốn trăm mười hai triệu, ba trăm bốn mươi tám ngàn, hai trăm chín mươi hai đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.      
- Tiền đặt trước (20%): 1.482.469.658 đồng (Một tỷ, bốn trăm tám mươi hai triệu, bốn trăm sáu mươi chín ngàn, sáu trăm năm mươi tám đồng).
-Thời hạn nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 17/6/2024 đến 11h30 ngày 19/6/2024.
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính và đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá khi tuân thủ quy định tại điều 38 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của điều 38 của Luật đấu giá tài sản. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành; bản sao y giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc photo mang theo bản chính để đối chiếu,… nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định.
-Tuân thủ theo Quy chế cuộc đấu giá số 41/QC-TP ngày 31/01/2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
  - Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: ngày 20/6/2024 (vào lúc 08h30).
  - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
  - Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
          - Phương thức trả giá lên.
          Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong.
          - Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, tỉnh Long An.
          - Điện thoại: 0272.3 581.359     Fax: 0272. 3 581.337.
          Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá./.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: