Sign In

THÔNG BÁO Về việc bán đấu giá tài sản số 499/TB-CCTHADS ngày 08/05/2024 của Chi cục THADS thị xã KIến Tường vụ Lê Thanh Điền - Phan Ngọc Phượng

08/05/2024

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản
         
          Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;           
  Căn cứ Bản án, Quyết định số: 21/2021/QĐST- DS ngày 07 tháng 07 năm 2021 của Tòa án nhân dân thị xã Kiến Tường;
 Căn cứ Quyết định thi hành án số 31/QĐ-CCTHADS ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường;
 Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 04/QĐ-CCTHADS ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường;
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số VC60/23/BĐS-LAHA ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Đầu Tư và Thẩm định giá LAHA;
          Căn cứ Thông Báo Bán Đấu giá tài sản số 148/TB-ĐG ngày 08/05/2024 của Công Ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong;
          Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản sau:
  1. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276, Quốc Lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An (SĐT liên lạc: 0272.3581.359).
          b.Tên tài sản:
  Tài sản:
 -  Quyền sử dụng đất:
   + Thửa đất số 1538 (cũ) 53(mới), diện tích 145,6m2, tờ bản đồ số 07(cũ) 10(mới), loại đất ở đô thị, tọa lạc tại Phường 3, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CĐ 494134, cấp ngày 13 tháng 05 năm 2016, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CS 00855 do ông Lê Thanh Điền và bà Phan Ngọc Phượng đứng tên quyền sử dụng;
        Tài sản gắn liền với đất gồm:
 + Căn nhà vách tường, mái tole xây dựng trên thửa đất số 1538, tọa lạc tại Phường 3, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;
  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 10/05/2024 đến 17h00 ngày 17/06/2024 (trừ thứ bảy và chủ nhật và ngày nghỉ lễ).
 
 
  1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 10/05/2024 đến 17h00 ngày 17/06/2024. Địa điểm đăng ký: Công ty Đấu giá Hợp Danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276, Quốc Lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. (nhận đăng ký trong giờ hành chính trừ thứ bảy và chủ nhật).
đ. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá:
Tài sản :
     - Quyền sử dụng đất:
    + Thửa đất số 1538 (cũ) 53(mới), diện tích 145,6m2, tờ bản đồ số 07(cũ) 10(mới), loại đất ở đô thị, tọa lạc tại Phường 3, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CĐ 494134, cấp ngày 13 tháng 05 năm 2016, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CS 00855 do ông Lê Thanh Điền và bà Phan Ngọc Phượng đứng tên quyền sử dụng;
      Tài sản gắn liền với đất gồm:
      + Căn nhà vách tường, mái tole xây dựng trên thửa đất số 1538, tọa lạc tại Phường 3, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;
 - Tài sản giá khởi điểm: 2.242.294.844 đồng (Hai tỷ hai trăm bốn mươi hai triệu hai trăm chín mươi bốn ngàn tám trăm bốn mươi bốn đồng).
  e. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
- Tiền mua hồ sơ bán đấu giá:  500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.
- Tiền đặt trước (20%): 448.458.968 đồng (Bốn trăm bốn mươi tám triệu bốn trăm năm mươi tám ngàn chín trăm sáu mươi tám đồng).
f. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính từ ngày 17/06/2024 đến 11h0030 ngày 19/06/2024 (trừ thứ bảy và chủ nhật và ngày nghỉ lễ).
g. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
(Theo Thông Báo Bán Đấu giá tài sản số 148/TB-ĐG ngày 08/05/2024 của Công Ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong)và tuân thủ theo Quy chế cuộc đấu giá số 148/QC-TP ngày 07/05/2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành.
h. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp Danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276, Quốc Lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Thời gian bán đấu giá tài sản: Lúc 10 giờ 30 ngày 20 tháng 06 năm 2024.     
i. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Phương thức trả giá lên;
- Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
 
         
* Lưu ý:
       Giá khởi điểm tài sản trên chưa bao gồm thuế, phí và các lệ phí liên quan; người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản và phải nộp các khoản phí, lệ phí, thuế theo quy định pháp luật.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp Danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276, Quốc Lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. (SĐT liên lạc: 0272.3581.359).  
Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc ông Lê Thanh Điền và bà Phan Ngọc Phượng có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ các khoản tiền thi hành án và các chi phí thực tế, hợp lý phát sinh từ việc cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản.
 Vậy, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường thông báo cho người được thi hành án, người phải thi hành án ông Lê Thanh Điền và bà Phan Ngọc Phượng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan biết.
                                                            
  Nơi nhận:                                                                                        CHẤP HÀNH VIÊN
- Đương sự;
-Viện KSND thị xã;
-Cổng thông tin điện tử Cục THADS tỉnh;                                                            
- Lưu: VT, HSTHA.
         
          Đỗ Thị Thanh Trúc
 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: