Sign In

Chi cục THADS huyện Đức Hòa thông báo BĐG TS vụ Cty Lan Anh Hoa Cương số 316/TB-CCTHADS ngày 09/5/2024

10/05/2024

Căn cứ  Điều 101 Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 08/2019/ QĐST-KDTM  ngày 05/4/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 1540/QĐ-CCTHADS ngày 18/02/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 2053/QĐ-CCTHADS ngày 14/5/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;
Căn cứ quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số: 31/QĐ-CCTHADS ngày 07/8/2020 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa.
Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 08/01/2021 của Công ty TNHH thẩm định giá Nova
Căn cứ Quyết định về việc giảm giá tài sản lần 18 số: 46/QĐ-CCTHADS số: 47/QĐ-CCTHADS cùng ngày 03/05/2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Thông báo giá tài sản số: 151/TB-ĐG, số: 152/TB-ĐG cùng ngày 09/05/2024 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa thông báo về tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
b) Tên tài sản đấu giá:
Tài sản thứ nhất (Theo Thông báo giá tài sản số: 151/TB-ĐG ngày 09/05/2024 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong): Tài sản bán đấu giá là máy móc, thiết bị thuộc sở hữu của Công ty TNHH thương mại sản xuất Lan Anh Hoa Cương tại địa chỉ Lô B2 Cụm công nghiệp Anh Hồng, khu công nghiệp Đức Hòa 3, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Gồm:
- 01 (một) máy cắt đá quy cách hiệu SHENGDA YTQQ 500, sản xuất 2011;
- 02 (hai) máy máy cưa xẻ đá loại thủy lực còn nguyên chi tiết DZQ 1600 multi blade Hg draulic stone cutter, sản xuất năm 2011.
 
 
- 01(một) máy máy cưa xẻ đá loại thủy lực đã tháo rời HSGJ – 1600 Hg draulic Bridge Saw, sản xuất năm 2011;
- 01 (một) máy mài bóng đá Granite tự động 16 đầu SHENDA DA XMJ 1250-16, sản xuất năm 2011;
- 02 (hai) máy cưa đĩa 02 trụ (01 máy đã tháo rời, 01 máy còn nguyên hiện trạng);
- 04 (bốn) máy cưa đĩa 01 trụ (trong đó 03 máy có 02 mô tơ, 01 máy có 01 mô tơ);
- 08 (tám) máy đánh bóng đẩy tay ( có 01 máy đã tháo rời);
- 09 (chín) lưỡi cưa 1140 x 5,5 mm;
- 06 (sáu) lưỡi cưa 1600 x 6,5mm;
- 09 (chín) lưỡi cưa 1600 x 5,5 mm;
-  06 (sáu) lưỡi cưa 2200 x 6,5 mm
- 01 (một) cẩu trục 02 dầm chữ A 20 tấn;
- 03 (ba) cẩu trục 01 dầm 01 tấn;
- 01(một) cẩu trục một dầm 2,8 tấn
- 02 (hai) cẩu trục 01 dầm 2,5 tấn;
- 02 (hai) cẩu trục 01 dầm 05 tấn;
- 02 trạm biến áp điện 320 KVA + đường dây phục vụ sản xuất gồm: 03 trụ bê tông ly tâm, 02 máy biến áp 320KVA, 01 áp tô mát loại 500A và 01 áp tô mát loại 630A, 02 cụm tụ bù 120KVA. Đường dây kéo từ trạm vào khu sản xuất (dây dẫn loại dây đồng bọc CV 90 gồm 04 sợi x 60m);
- 01 (một) cẩu trục dầm đôi 30 tấn có 01 mô tơ lớn và 02 mô tơ con.
Tài sản thứ hai (Theo Thông báo giá tài sản số: 152/TB-ĐG ngày 152/05/2024 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong): Tài sản bán đấu giá là hàng tồn kho thuộc sở hữu của Công ty TNHH thương mại sản xuất Lan Anh Hoa Cương tại địa chỉ Lô B2 Cụm công nghiệp Anh Hồng, khu công nghiệp Đức Hòa 3, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Gồm:
- 25 tảng đá xanh tằm, thể tích 63,94 m3;
- 98.623 tấm đá các loại, diện tích 26.219,53 m2. Gồm: Tím Lâm Đồng 5.123 tấm, diện tích 884,73 m2; tím tằm 102 tấm diện tích 114,21 m2; đá xanh 19.761 tấm, diện tích 2.154,64 m2; trắng Nhật Bản 349 tấm diện tích 649,53 m2; đen Ban tích 423 tấm diện tích 684,41 m2; đem tằm 68 tấm, diện tích 67,4 m2; xà cừ 669 tấm diện tích 717, 66 m2; đỏ ruby 273 tấm, diện tích 382,56 m2; tím mông cổ 245 tấm, diện tích 374,2 m2; Xanh tằm 3.985 tấm, diện tích 6,159,47 m2; đá đen 7.976 tấm, diện tích 1.878,68 m2; đá đỏ 1.019 tấm, diện tích 543,06 m2; đá tím 833 tấm, diện tích 578,92 m2; trắng suối lau QC 38.893 tấm diện tích 3.041,76 m2; trắng suối lau 1.746 tấm diện tích 2.400,85 m2; trắng tánh linh 26 tấm, diện tích 37,56 m2; đá xám 27 tấm diện tích 44,88 m2; đỏ Bình Định 617 tấm, diện tích 337,02 m2; trắng
 
 
 
KP 371 tấm diện tích 187,41 m2; Đen Bazan 535 tấm diện tích 259,08 m2; đá trắng 4.228 tấm diện tich 1.356,77 m2; vàng Bình Định 724 tấm diện tích 497,33 m2; hồng Ấn Độ 279 tấm diện tích 248,49 m2; hồng Phan Rang QC 7.580 tấm diện tích 741, 42 m2; hồng Phan Rang 1.016 tấm, diện tích 1.161,03 m2; Hồng Phan Rang (5-10P) 1.746 tấm, diện tích 716,47 m2.
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:
Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính(trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): từ ngày 10/05/2024 đến 17h00 ngày 03/06/2024. Địa chỉ: tại nơi trưng bày tài sản.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): từ ngày 10/05/2024 đến 17h00 ngày 03/06/2024, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong- Số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
Giá khởi điểm tài sản thứ 1: 1.938.049.546 đồng( Một tỷ, chín trăm ba mươi tám triệu, không trăm bốn mươi chín nghìn, năm trăm bốn mươi sáu đồng).
Giá khởi điểm tài sản thứ 2: 1.363.525.862đ(Một tỷ, ba trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm hai mươi lăm nghìn, tám trăm sáu mươi hai đồng).
Ghi chú: Tài sản bán đấu giá đang thế chấp ngân hàng, bán để thu hồi nợ xấu nên không có thuế VAT. 
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:
- Tiền mua hồ sơ: 500.000đồng(Năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.
- Tiền đặt trước tài sản thứ 1(20%): 387.609.909 đồng (Ba trăm tám mươi bảy triệu, sáu trăm lẻ chín nghìn, chín trăm lẻ chín đồng).
- Tiền đặt trước tài sản thứ 2(20%): 272.705.172 đồng (Hai trăm bảy mươi hai triệu, bảy trăm lẻ năm nghìn, một trăm bảy mười hai đồng).
- Thời gian nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính : từ ngày 003/06/2024 đến 11h30 ngày 05/06/2024.
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Điều kiện và cách thức đăng ký: Khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính và đủ điều kiện được tham gia đăng ký tham gia đấu giá khi tuân thủ quy định tại điều 38 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của điều 38 của Luật đấu giá tài sản. Có đơn đăng ký tham gia theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành; Kèm theo bản chính để đối chiếu,...nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định.
 
 
 
 
- Tuân thủ theo quy chế số 151/QC-TP; số: 152/QC-TP ngày 09/05/2024 do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
Tài sản 1: Lúc 15h00, ngày 06/06/2024. Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Tài sản 2: Lúc 15h30, ngày 06/06/2024. Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Hình thức đấu giá đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Địa chỉ: Ô 7, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.    
Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá.    
                                                                              
Nơi nhận:
- Trang TTDT Cục THADS tỉnh(đăng tải);
- VKSND huyện;
- UBND xã Đức Lập Hạ ;
- Các đương sự;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu: VT, HSTHA.
 
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
                     Lê Minh Thiện
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: